Het laatste nieuws van de HCC RISC OS gg
van de voorzitter

Door ongeveer 35 leden is de oprichtingsvergadering bezocht. Het zaaltje waar het gehouden werd was nauwelijks groot genoeg.

Leo Reijnen zat de vergadering voor, waarbij het doorlopen van enkele zaken meer een formeel karakter had. Zo werd het beleid onder de loep genomen, om het tekstueel juist te zetten. Even liep dat uit op het ontbreken van specifiek vermelde onderdelen van onze activiteiten als RISC OS gg.

Maar snel werd duidelijk dat als je alles wilt omschrijven wat je als gg wilt doen, dit kan leiden tot onnodige vragen van andere gg's die het wellicht als een overlapping van hun activiteiten zullen zien, en daardoor weer onnodige vragen gaan stellen.

(Ik ben de uiteindelijke omschrijving even kwijt, 't ging volgens mij als volgt): "Het ondersteunen en informeren van HCC leden die werken met en geïnteresseerd zijn in het RISC besturingssysteem, met de hardware die er bij hoort, in de ruimste zin van het woord".

Het moge duidelijk zijn dat wij als RISC OS gg als enige gebruik maken van de ARM processor, met het besturingssysteem RISC. En dat gegeven staat als belangrijkste omschrijving binnen ons beleid en activiteitenplan.

Ger van Vugt.

Het bestuur van de HCC RISC OS CG per 11 september 2004.

v.l.n.r. Aad Bezemer, Matt Hendriks, Ger van Vugt, Hans Muyderman, Rick Denkers en Kees Meijer.
Alleen redacteur Willem Arends ontbreek op deze foto.