Utrecht (1)
Aart Veenenbos 030 - 606 16 43.
Bezoekers zijn, na een telefoontje, op ieder moment van harte welkom!
Voor bijeenkomsten kunnen de leden terecht bij de regio Gooi- en Eemland.

Kennemerland (2)
Albert Meijer 0251 - 239 162

Oost (3)
Coert Smit 0317 - 317 010, e-mail: c.smit@hccnet.nl
Johan Kruize 024 - 641 56 34, e-mail: johan.kruize@aconet.org,
Aconet: 77:8500/504.27
UniCorn BBS 026 - 442 55 06. e-mail: henri.derksen@aconet.org
'De Wieken' zaal 0.2 begane grond Prinses Irenestraat 49, 6661 EA Elst (Gld.) telefoon 0481 - 375 283. 1e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Agenda:
6 november beslissen met hulp van een computer.
4 december regio Oost middag bijeenkomst.
1 januari 2005 nieuwsjaarborrel met oliebollen.

Friesland (4)
J. B. A. Heerbaart 058 - 212 70 24,
Buurtcentrum & sporthal 'De Zonnestraal' De Groene Zoom, 9203 XT Drachten. 3e vrijdag van de maand van 19.00 - 23.00 uur.

Eindhoven (5)
Tom Mandos 040 - 253 57 27,
Cor v.d. Heijden,
Charles Deckers 040 - 205 22 38.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in 'De Nieuwe Ketting' Tinelstraat 3a, Eindhoven telefoon 040 - 251 19 99,
Er zijn nog geen bijeenkomstdata vastgelegd.
Voor de meest recente info hierover zie URL: http://members.chello.nl/~a.mandos

Twente (6) Emmen (13)
Frans Gasthuis 0546 - 622 318.
'De Compaan' Maardijk 83a Almelo. 1e dinsdag van de maand van 20.00 - 23.00 uur.
Voor de laatste informatie, ga naar: http://www.fgweb.nl/bbc

West- Brabant (7)
Aad Bezemer 076 - 541 71 09,
Voor bijeenkomsten kunnen de leden terecht bij regio Eindhoven

Zuid- Holland Zuid (8)
Er worden al geruime tijd geen eigen activiteiten meer gehouden. De leden van deze regio kunnen voor regiobijeenkomsten terecht bij de regio Den Haag.

Zeeland (10)
James Hanssens 0118 - 418 868,
Max van Loon 0113 - 230 320.
Bijeenkomsten na telefonische afspraak op wisselende locaties bij de leden thuis.

Den Bosch (11)
Tonny Brukx, tel. 0486 - 416 668.
Pierre Willems, tel. 073 - 503 21 20.
Voor bijeenkomsten kunnen leden terecht bij de regio Eindhoven.

Amsterdam (12)
Roel Boesenkool 075 - 641 19 81,
VOKA - gebouw, Vierlingsbeeklaan, Bovenkerk / Amstelveen. Laatste zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.

Gooi- en Eemland (16)
Nico Blom 033 - 461 01 40,
Speeltuinvereniging 'De Rivierenwijk', Dollardstraat 119, Amersfoort. Telefoon 033 - 462 00 82. 3e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.

Den Haag (18)
Jos Timmer 070 - 362 49 89,
Piet Zuiderwijk 070 - 391 20 82, e-mail: pietzuiderwijk@planet.nl,
BBS de Randstad 070 - 355 79 75.
Website: http://home.wanadoo.nl/bbc-regiodenhaag/
Welzijnsgebouw 'De Ottoburg' Esdoornstraat 3a, Rijswijk.
elke donderdag van 20.00 - 23.00 uur.
Agenda: zie het

van de regio.

Veluwe (19+20)
Michiel Kuijer 0341 - 254 835
Voor vragen en/of problemen met uw Acorn computer kunt u altijd terecht bij regio Veluwe!
Voor bijeenkomsten is de regio Gooi- en Eemland in Amersfoort de dichtstbijzijnde mogelijkheid.

Werkgroep Genealogie
G.A.M. Battes - voorzitter - 079 - 351 18 45, gerard.battes@wanadoo.nl
B.S.P. van den Aardweg - secretaris - 079 - 321 29 18, ben-vd-aardweg@hetnet.nl

Werkgroep 8-bitters
Henri Derksen - voorzitter - henri.derksen@aconet.org, Aconet: 77:8500/504.1, fax: 026 - 442 55 06.
Johan Kruize - secretaris - 024 - 641 56 34,
johan.kruize@aconet.org Aconet: 77:8500/504.27
Janny Looyenga - softwareservice - Janny.Looyenga@aconet.org

Werkgroep Acorn-NL
Contact persoon: Kees Grinwis
dune@dune.demon.nl

Werkgroep Hardware & Video
Simon Voortman - voorzitter - 0187 - 687 591 s.jvoortman@freeler.nl
Pieter Drost - secretaris p.drost@mchaaglanden.nl

Expo team
Aad Bezemer - coördinator - 076 - 541 71 09 aw.bezemer@hccnet.nl
Matt Hendriks - coördinator riscosexpo@care-it.demon.nl