Naar een nieuwe regio-indeling
door Paul Porcelijn

De basis van onze verenigingsaktiviteiten ligt in de maandelijkse regio-bijeenkomsten. Daar worden ook de afgevaardigden gekozen die tweemaal per jaar landelijk vergaderen om samen het beleid van de vereniging te bepalen en het landelijk bestuur te controleren.

De Raad van Afgevaardigden is het hoogste verenigingsorgaan. Als er gestemd moet worden hebben afgevaardigden uit regios waar veel leden wonen de meeste invloed.

Regio's waar geen bijeenkomsten meer plaatsvinden kunnen ook geen afgevaardigden meer sturen en verliezen zo hun invloed op de vereniging. Zelfs als er tientallen leden wonen telt zo'n regio niet meer mee. Gelukkig zijn de vergaderingen van de Raad openbaar en individuele leden uit zo'n "slapende" regio krijgen zeker de kans om hun zegje te doen. Helemaal monddood zijn ze niet. Maar ze hebben geen stemrecht, en formeel worden ze door niemand vertegenwoordigd.

Dat is natuurlijk geen prettige situatie. Om daar verbetering in te brengen worden "slapende" regio's gewoonlijk samengevoegd met naburige regio's. De leden uit die gecombineerde regio's kiezen dan op een gezamelijke bijeenkomst hun regio-afgevaardigde, en diens stem telt dan in de landelijke Raad extra zwaar omdat hij meer clubleden vertegenwoordigt.

Van de 20 regio's zijn er tegenwoordig nog maar 7 met maandelijkse bijeenkomsten. Dus de Raad telt 7 stemgerechtigde leden. Op 23 oktober 2004 heeft de Raad van Afgevaardigden besloten om de regio's volgend jaar te gaan hergroeperen. Bijvoorbeeld als volgt:

samenkomst leden regionaam (nr)
Heemskerk 24 Kennemerland (02)
West-Friesland (14)
Amstelveen 34 Amsterdam (12)
Rijswijk (Z-H) 62 Den Haag (18)
Z-Holland Zuid (23)
Drachten 16 Friesland (04)
Groningen (09)
Assen (17)
Amersfoort 44 Utrecht (01)
Gooi en Eemland (16)
Apeldoorn (19)
Veluwe (20)
Elst(Gld) 29 Den Bosch (09)
Oost (03)
Almelo 18 Twente (06)
Emmen (13)
(geen) 47 Eindhoven (05)
West-Brabant (07)
Zeeland (10)
Zuid-Limburg (15)
274 clubleden in 2004

Zie ook het bijgevoegde kaartje van Nederland.

Zo'n 80% van de leden kan aldus worden ingedeeld, maar in Zuid Nederland (Zeeland, Brabant, Limburg) vinden op 't ogenblik helaas nergens bijeenkomsten plaats van de Big Ben Club. Wilt u meehelpen om daar verandering in te brengen, meld u dan bij het landelijk bestuur!

Twee slotopmerkingen:

- Ten eerste, deze indeling is bedoeld om de regio-vertegenwoordigers meer draagvlak te geven en daarmee de vereniging goed democratisch te houden. Maar natuurlijk blijft ieder lid als vanouds welkom op elke bijeenkomst van alle regio's waar hij heen wil!

- Ten tweede, dit is nog maar een voorlopige indeling. Na overleg op hun regio-bijeenkomsten gaan de vertegenwoordigers de indeling in april 2005 opnieuw in de Raad van Afgevaardigden bespreken.