Expo 2005, en wat doen de regio's....

Voor 2005 heeft Aad Bezemer weer toegezegd om samen met Matt Hendriks de Expo te organiseren. Net als in de voorgaande jaren zal er ook dit weer een deel worden gereserveerd voor de regio's.

Helaas hebben we moeten constateren dat in 2004 de interesse van de regio's voor deze voorziening achter bleef bij de voorgaande jaren. Een reden hiervoor kan zijn dat het steeds lastiger wordt om iets origineels en/of leuks op de Expo te laten zien. Daarbij komt dat het voor sommige bezoekers ook niet echt interessant is om bij de regio's langs te gaan omdat de regio's niet iets (voor hun) interessants laten zien of dit niet duidelijk maken.

In de hoop om deze situatie verbeteren wil het bestuur proberen de regio's te stimuleren om weer aanwezig te zijn op de Expo en daarbij het ook voor (de overige) bezoekers interessant te maken. Om te beginnen willen wij van de bezoekers weten wat zij van de regio stands verwachten, wat willen zij zien. Hopelijk krijgen we hier veel reacties op, ook van mensen uit regio's die normaal al aanwezig zijn! Met deze reacties gaan we vervolgens aan de regio's vragen welke onderwerpen zij willen en kunnen demonstreren/uitvoeren zodat vraag en aanbod beter aansluiten.

Reacties kunnen gestuurd worden naar mailto:bbc-bestuur@fam.smiers.name

Met vriendelijke groeten
Leo Smiers