Mis de !Boot niet
of te wel waarom er 7-mijls-laarzen nodig zijn.
een artikel van Henri Derksen

Het kont nogal eens voor dat RISC OS gebruikers een niet goed opstartende machine tegenkomen en zich suf prakkizeren wat er nu aan de hand en mis is. Om zoiets complex goed aan te pakken moeten we systematisch te werk gaan en dus alle onderdelen in het opstartproces nagaan op een goede werking.

1e mijlpaal:

Stel vast of het een hardware-storing, dan wel een software storing betreft.
Hardwarestoringen komen bijna altijd tijdens een harde reset (direct na het inschakelen van de voeding of na een druk op de blauwe reset-toets achterop de RPC) aan het licht. Dit is de "Power On Self Test", kortweg POST genaamd.

Zie daartoe het voortreffelijke artikel van de hand van Charles Deckers in *Asterisk nummer 19-03 van april 2001, RISC OS POST.

Verder is zeer van invloed met welke versie van het RISC OS in de betreffende machine wordt gewerkt. Een ARM710 processor b.v. werkt niet samen met RISC OS 4.03. Dus als je Kinetic SA defect gaat, zul je ook je oude RISC OS 3.50, 3.60 of 3.70 roms moeten terugplaatsen.

Een ander hardware probleem kan b.v. zijn dat je een Y-Mouse adapter hebt geplaats, maar het mousetype staat verkeerd in je CMos ram(p). Type dan:

Ctrl F12
*CONFIGURE MOUSETYPE n
n = 0 voor standard Acorn (quadrature) mouse (of de PS2Mini mouse adapter).
n = 1 Microsoft serial mouse
n = 2 Mouse Systems Serial mouse
n = 3 PS2 Mouse, c.q. Y-Mouse
n = 6 USB mouse

MouseType 0 komt het meeste voor, daarna type 3 voor de PS2 mouse bij Y-mouse. Een Logitech serial mouse is helaas (nog) niet bruikbaar.

Een opstart proces zou als volgt kunnen verlopen:

Dat laatste was wel grappig, maar heb ik nooit meer kunnen reproduceren.

Kijk b.v. ook eens naar het heel mooie Draw bestand wat de bootstructuur van RISC OS 4.02 blootlegt. Deze is dacht ik ook te vinden op de Big Ben Club CD rom 4.

Dan nu hoe men BOOT-problemen kan oplossen:
Maar wat kan er nu allemaal verkeerd staan dat een softwarematig boot (schop van de laars) niet goed, of zelfs helemaal niet werkt? Laten we beginnen met de CMOS status bits en bytes. Vraag die eens op met Ctrl F12 en type *STATUS, je krijgt dan een bekend lijstje. Alle voor dit doel niet van belang zijnde items sla ik over. We kijken nu alleen naar die zaken die voor een correcte opstartprocedure van belang zijn.

2e mijlpaal:

*CONFIGURE BOOT of *CONFIGURE NO BOOT
Dit geeft aan of we al dan niet de machine willen laten Booten. Met de Shift toets is dat te voorkomen, of juist in te schakelen. Dus als BOOT aan staat in de CMOS dan zal de Shift toets ingedrukt houden tijdens een druk op de toets combinaties: "Break", "Ctrl Break" of de de blauwe hardware hardware Reset toets achter op de Risc PC het Boot proces NIET uitvoeren. Andersom, als er in de CMos config NO BOOT staat, dan zal er _met_ Shift ingedrukt juist wel geboot worden. Zonder Shift wordt er in dat geval niet geboot.

3e mijlpaal:

*CONFIGURE DRIVE n
Waarbij n de default (=standaard) disk_drive_nummer is van waaraf er word gestart met !Boot. Dat kan vanaf slechts EEN van de volgende drive-nummers zijn: interne IDE harddisc4 of 5, floppydiskette 0 t/m 3, SCSI drive 0 t/m 7, Jaz, Zip, CDROM drive, EcoNet FileServer drive en wellicht nog meer zijn.

4e mijlpaal:

*CONFIGURE FILINGSYSTEM n
waarbij n een van de vele FilingSystemen kan zijn. Meestal is dat ADFS, SCSIFS, IDEFS, CDFS, CDROMFS, NET, RAM, ShareFS, HostFS en alle overige FS die er nog kunnen zijn. Voor EcoNet zijn *CONFIGURE FS n (=FileServer nummer, meestal 254) als ook *CONFIGURE PS n (=PrinterServer nummer, meestal 235 of ook 254), nog van belang voor een goede Boot procedure vanaf het lokale netwerk.

Met andere woorden het logische drivenummer en het filingsystem hangen dus heel sterk samen voor wat betreft het medium van waaraf de !Boot wordt gestart. De Ramdisc als bron om de !Boot van de starten heeft weinig zin omdat de ramdisk tijdens een reset altijd wordt leeg gemaakt.

5e mijlpaal:

Op het medium van waaraf men wil booten moet de startoptie goed zijn ingesteld. *OPT 4,3 is wel de meest gebruikte. Men kan dat controleren wanneer men met *. of *Cat van catalogue of *Ex of *Info * de diskinhoud bekijkt. Er staat dan in de bovenste regel de boot optie: 1 = Load, 2 = Run, 3 = Exec.

6e mijlpaal:

Op het medium van waar af men boot moet OF een geldig Obey bestand staan met de naam !Boot, of het moet een directory zijn met de naam !Boot en daarbinnen een applicatie genaamd !Boot. Beiden tegelijkertijd kan dus niet. Alleen een obeybestand werd op oudere RISC OS 3.10 machines nog wel gebruikt. Op bijna alle nieuwere RISC OS versie is standaard een !Boot op de 1e interne harddisc in gebruik. Zo niet dan moet men die ergens vandaan halen. b.v. de RISC OS 3.70 CD-Rom, de RISC OS 4.02 CD-Rom, de Acorn User 200 CD4 met daarop de universele !Boot structuur, of de RisCafe CD-Rom uit de voormalige Acorn Clan serie.

7e mijlpaal:

Bij image bestandssytemen en/of bij RISC OS emulatoren zoals Archie, Red Squirrel of Virtual Acorn A5000/RISC PC moet ook de ingestelde harddisc_naam kloppen met de fysieke image-bestandsnaam of directory. "harddisk" opgeven terwijl "harddisc" bedoeld wordt, geeft dus een niet opstartend systeem.

Pas als al deze 7 mijlpalen goed staan zal het opstarten goed verlopen. Maar zelfs als dit allemaal klopt (wat meestal zo is), dan nog kan er flink wat met de !Boot structuur mis zijn. Denk dan aan: Predesk, Tasks, Modules en Monitor bestanden.

Slechts een bestandje op een verkeerde plaats opslaan (saven) kan al voldoende zijn voor dagenlang puzzelen bij een volgende keer aanzetten. B.v. de !Alarm database in Predesk saven. Meestal wordt de opstart procedure afgebroken en totaal andere errors dan je zou verwachten. Het meest opvallende daarbij is dat het scherm er anders uitziet omdat het monitor definitiebestand niet is uitgevoerd.

In geval van ernstige twijfel altijd de bestaande !Boot structuur hernoemen en een nieuwe vanaf CD of backup disk installeren. Daarna kan men één voor één naar eigen smaak de indeling uit de gehernoemde !Boot weer worden teruggezet, en de machine na elke wijziging/toevoeging wordt gereset. Zodra de machine gek gaat doen na een nieuw geïnstalleerd item, weet men welke de schuldige is. Vervolgens wordt het uitproberen waar die dan het beste kan komen te staan.

Je kunt ook uitstekend experimenteren door bewust van een ander medium dan voorheen op te starten. B.v. om onder bepaalde omstandigheden een ander uiterlijk op de machine te willen hebben. Zoals bij meerdere gebruikers, of bij demo situaties waarbij men de eigen privé-gevoelige informatie niet publiek zichtbaar wil hebben. Zo kun je bewust de interne harddisc tijdelijk onbereikbaar maken, en dan van een removable zip drive of zelfs een zelf geschreven CDrom opstarten.

Alhoewel dit best een moeilijke materie betreft, hoop ik toch dat u een stuk beter begrijpt hoe het opstarten in z'n werk gaat en wens een ieder daar veel plezier mee.

Tot weder-mails/-ziens,
met een vriendelijke groet van Henri Derksen.