Concept verslag algemene leden vergadering regio Oost
zaterdagmiddag 22 januari 2005

Aanwezig: regio Oost leden: Coert Smit (voorzitter/penningmeester), Henri Derksen (secretaris), Johan Kruize (afgevaardigde). Leden overige regio's: geen. Gasten: geen.
Afwezig met kennisgeving: niemand.
Afwezig zonder kennisgeving: alle overige regio Oost leden en HB leden.

 1. Opening.
  Om 15:00 uur werd de vergadering door de voorzitter Coert Smit geopend. Het notuleren wordt evenals in 2004 door Johan kruize gedaan.
 2. Vaststellen agenda.
  Er wordt niet afgeweken van de agenda.
 3. Ingekomen post ten behoeve van deze vergadering en mededelingen. Er is geen post van belang voor deze vergadering.
 4. Notulen ALV 3 januari 2004. De notulen van 3 januari 2004 zijn zonder uitzondering goedgekeurd.
 5. Naar aanleiding van de notulen van 3 januari 2004. Alles is afgehandeld.
 6. Financien.
 7. Regiobestuursmutaties.
  Aftredend volgens rooster (zie onderaan) is de voorzitter Coert Smit, alsmede de afgevaardigde Johan Kruize. Beiden stellen zich weer opnieuw beschikbaar en zijn bij acclamatie wederom herkozen voor de geldende termijnen.
 8. Evaluatie RUM 31 januari 2004.
  Zeer perfecte dag in Eindhoven. Met o.a. lezing over zijn ervaring met Virtual Acorn RiscPC op zijn laptop door Henri Derksen.
  Acorn Atom Club Limburg met een demo van een webserver op een Atom.
  Tevens was XAT aanwezig om tegelijk 2 kleine hardwaremodificaties aan het moederboard van elke oudere Iyonix PC uit te voeren.
 9. Evaluatie RISC OS Expo 2004.
  Tijdens de Expo waren 3 regio's actief aanwezig met een stand, regio Den Haag met een draadloze camera, regio zHz met een Omega, regio Oost met de Club Iyonix, Club Omega, en Virtual Acorn RiscPC, wg achtbitters met een Acorn BBC met een harddisc en BBC userpoort aan printerpoort RPC. Daarnaast was er zeer weinig 2e hands aanbod. Waar blijven de andere regio`s?
  De firma Uffenkamp was wel aanwezig, doch was niet aangegeven op de plattegrond. Tevens was de stand van onze zuiderburen uit Belgie alweer op een andere plaats dan ingetekend. Dit is niet zo handig bij het aanleggen van een netwerk.
  Ook werd onze Secretaris Henri Derksen gehuldigd als Clubkanjer 2004.
  Tegelijk met de Expo kwam ook dank zij vele mensen de Big Ben Club CD-4 ter wereld als bijlage bij de papieren *Asterisk van juni 2004.
 10. Evaluatie HCC dagen op 12+13+14 november 2004 te Utrecht.
  De RISC OS GG was hier ook aanwezig met een stand en demo's en heeft veel belangstelling gehad.
 11. Verslag RvA vergaderingen.
  Helaas de agenda voor de najaars RvA te laat ontvangen om nog samen met de leden iets voor te bereiden. Daarnaast was de afdrukkwaliteit zeer matig. Hier werd wel verbetering in beloofd.
  Jos Ulijn, Charles Deckers, Paul Porcelijn en Henri Derksen vormen voorlopig het op te richten demoteam. Jos is destillator en Henri is voorzitter van dit team.
  Henri wordt tevens regio-coordinator.
  De beslissing over de nieuwe regio indeling wordt uitgesteld tot de volgende voorjaars RvA vergadering op 23-04-2005.
 12. Activiteitenplanning 2005.
  1e zaterdagmiddag 5 februari 2005, Evaluatie Big Ben Club Iyonix PC, daarna gaat de machine op 12 februari naar regio Kennemerland te Heemskerk.
  1e zaterdagmiddag 5 maart 2005, Database Ontwerp.
  1e zaterdagmiddag 2 april 2005, FireWalls, Anti4ussen en AntiSpam tips.
  4e zaterdagmiddag 23 april 2005, Raad van Afgevaardigden vergadering in Amersfoort.
  1e zaterdagmiddag 7 mei 2005, Club Omega voor de 2e maal bij regio Oost, hiervoor zal medewerking van MicroDigital Europe worden gevraagd.
  1e zaterdagmiddag 4 juni 2005, Printen via vele (netwerk) (om)wegen.
  Zie ook bij de agenda van regio Oost achterin de *Asterisk.
  Het programma staat nog niet 100% vast en kan gewijzigd worden. Raadpleeg daarom altijd de laatste versie in de *Asterisk en/of op de website van de Big Ben Club, c.q. UniCorn BBS +31-(0)26-4425506.
  * Heeft u nog idee"en ? geef ze dan door aan het regiobestuur, wij kunnen dan kijken wat mogelijk is en dat organiseren.
 13. Wat verder te tafel komt en rondvraag
  We zullen proberen of we medegebruiker van de internetaansluiting in het clubgebouw kunnen worden, hetzij via WiFi, hetzij bekabeld, hetzij via een analoge telefoon aansluiting.
  De Voorzitter neemt voortaan zijn prive-verzameling RISC OS tijdschriften mee zodat bezoekers die kunnen inzien.
 14. Sluiting.
  De voorzitter sluit de vergadering om 16:30 uur en dankt iedereen hartelijk voor zijn komst op deze dag en een ieders inzet in 2004.

Aldus genotuleerd door Johan Kruize, afgevaardigde regio Oost (3).

Rooster van aftreden; regio bestuur Big Ben Club regio Oost (3)


Off the record: De oliebollen smaakten prima bij de koffie ;-).

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
secretaris Big Ben Club regio Oost (3).