Route beschrijving regio Noord

Autosnelweg A7 richting Drachten.
Afrit 29 "Drachten, de Haven" er af.
Na de afrit bij de verkeerslichten de 1e weg rechtsaf "Eikesingel".
Bij rotonde 2/4 volgen = rechtdoor.
Hierna heet deze zelfde (lange) weg: "Martin Luther King singel".
De bocht in deze lange weg links volgen.
Hierna de rotonde 2/4 volgen = rechtdoor de "Zuiderdwarsvaart" in.
Deze zelfde weg heet na het volgende kruispunt de "Noorderdwarsvaart".
Bij het 3e kruispunt na de laatst gepasseerde rotonde rechtsaf.
Dit is de "Middelwijk". De "Brede School" "Het Mozaïek" ligt om de hoek op nummer 2.

Als alternatief kan men ook afrit 30 van de A7 nemen, en direct na de afslag op de N31 de lange bocht 270 graden naar rechts nemen en via de "Ureterpvallaat", komt men op de kruising van de "De Splitting" en de "Langewijk".
Hier rechtsaf de "Langewijk" in, en dan de 4e weg linksaf de "Middelwijk" in. Deze wegen volgen elkaar snel op qua afstand.

Dus niet meer in sport-/buurt-centrum "De Splitting", want die is gesloopt. En ook niet meer in "De Zonnestraal" want die wordt ook gesloopt. Maar de nieuwe locatie brede school "Het Mozaïek" ligt daar wel vlak bij, zoals op het plattegrondje te zien is.