Rooster van aftreden regio Oost

                 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Voorzitter:   Coert Smit       X       X       X

Penningmeester: Coert Smit     X       X       X

Secretaris:   Henri Derksen        X       X       X

Afgevaardigde:  Johan Kruize      X     X     X     X


Bestuursleden om de 3 jaar, afgevaardigden om de 2 jaar, cornform statuten.