Regio-vergadering Utrecht

Op de rva bleek dat Aart geen stemrecht had als afgevaardigde, omdat hij langer dan twee jaar niet was herkozen. Daar hebben we het volgende aan gedaan.

Regiovergadering Utrecht, 18-11-04.

De regio Utrecht heeft een regiovergadering gehouden, ter werkplaatse van Aart Veenenbos, voor de herverkiezing van bestuur en afgevaardigde.

Aanwezig:
Aart Veenenbos, voorzitter en afgevaardigde.
Bob Kooyker, secretaris en waarnemend penningmeester.
Rogier Hartgring, lid.

Afwezig met kennisgevig:
Leo Raming.
Ben Bles, heeft per email voor de voorgestelde kandidaten gestemd.

Opening door de secretaris.
Vaststelling agenda.
Verkiezing.
Met algemene stemmen worden de bestuursleden en afgevaardigde herkozen. We constateren dat we continuiteit hebben.

Rondvraag:
Wat is de activiteit op de volgende regio-avond?
Les in patience.
Voorstel activiteit: iets doen om in de publiciteit te komen, bv iets voor het Guinness Book of Records.

groeten,
Bob Kooyker