Wijziging in regiobestuur Den Haag

Hierbij deel ik u mede dat Jos Timmer in de algemene ledenvergadering van 3 februari 2005 is afgetreden als voorzitter/penningmeester van de regio Den Haag.

Als nieuwe penningmeester heeft Gerard van Katwijk zich aangemeld om deze taak op zich te nemen.

Gegevens:

G. van Katwijk
Kluiskade 6
3155 BH Maassluis
Tel: 010 591 55 06
e-mail: g.vankatwijk@freeler.nl

De vacature van voorzitter is vacant en wordt tijdelijk waargenomen door Kees Grinwis.

Namens het bestuur van de regio Den Haag,
P.W.A. Zuiderwijk
Albert Termotestraat 48
2552 TZ Den Haag
email: pietzuiderwijk@planet.nl