Verslag RvA 23-10-04

Aanwezig:

Nico Blom regio Gooi en Eemland,
Wim Hendriks regio Kennemerland/West Friesland
Charles Deckers regio Eindhoven,
Aart Veenenbos regio Utrecht,
Henry Kroon ledenadm,
Leo Smiers voorzitter,
Paul Porcelijn penningmeester,
Bob Kooyker secretaris,
Jos Ulijn lid/ bezoeker RvA,
Friedy Kamp regio Twente/Emmen,
Johan Kruize regio Oost-secr. 8 bit werkgroep,
Henri Derksen secr. regio Oost + vh wg 8B.

Afwezig met bericht: Roel Boesenkool, Peter v.d. Berg, Matt Hendriks, Kees Grinwis, Michiel Kuyer, Gerard Battes, Hans Heerbaart, Ben v.d. Aardweg, Aad Bezemer.

Afwezig zonder: Geen.

 1. Opening door de voorzitter.
  Onze excuses voor de late uitnodiging, vlg. keer weer 5 weken van te voren. Er zijn veel afmeldingen.
 2. Agenda zie uitnodiging.
  (3-Ingekomen stukken, 4-Verslag RvA 20-3, 5-Begroting, 6-Expo,)
  erbij: 7a: Rondgang langs de regio's en werkgroepen.
  7b: webmaster. 8): demoteam, 9): regio indeling,
 3. 9 afmeldingen, brief van Matt Hendriks waarin hij vraagt wie hem wil opvolgen als webmaster. Schriftelijke bevestiging van Wim Hendriks als nieuwe vertegenwoordiger van Kennemerland/West-Friesland.
  Investerings voorstel van Henri Derksen t.b.v. demoteam (restpunt van voorjaars RvA), Samenvoeging regio's: voorstel van Henri Derksen.
  Ingekomen stukken.
 4. Verslag RvA 20-3-04.
  Heel kort, maar ongewijzigd vastgesteld. Enige punten die Henri D inbracht zijn toen niet behandeld. Ze worden behandeld bij punt 8 en 9 van de huidige agenda.
 5. Begroting 2005.
  Ongewijzigd goedgekeurd. Verwacht tekort € 3000,- Bij begrotingspunt "internet & BBS": Eigen websites van afdelingen worden niet vergoed. Dringend verzoek alle informatie ook aan centrale website doorgeven. BBS-kosten stijgen, maar gebruik neemt af. Hardware voorstel 2004 is gedeeltelijk uitgevoerd, netwerkkaart voor Omega aangeschaft. Opwaarderen demo- en regiomachines: HB zal nagaan of een collectieve software upgrade mogelijk is voor de clubcomputers. Contributie blijft € 20,- in 2005.
 6. Expo 2004 & 5.
  Organisatoren, Matt en Aad afwezig met bezoekers: 106 leden en 27 betalende bezoekers.
  De expo ging dit jaar om 11 uur open ipv. 10 uur, omdat de exposanten niet de avond ervoor konden inrichten, de zaal was verhuurd. Geen bezwaar als dit weer gebeurt, in 2005 dus weer aanvang 11 uur.
  Aanbeveling Henri D: elke regio zou een kraam moeten be'mannen'. HB zal de regio's hiertoe aansporen.
 7. a)Rondgang regio's en werkgroepen.
  Nico, Gooi- en Eemland: 10-15 personen, meeste al 10 jaar lid.
  Wim, Kenn/Wfr.: 5p. Min. 1 systeem, ook Linux op PC.
  Charles. Software wgrp kabbelt rustig voort. In Eindhoven gebeurt niets. Vorig jaar RUM, dit jaar onbekend.
  Aart: Utrecht is in ruste.
  Jos: Den Haag heel actief, 10-15 bezoekers, elke week.
  Friedy: Twente/Emmen ongeveer 8.
  Johan: Oost 4.
  7b) Nieuwe webmaster gezocht.
  Matt wil er mee ophouden. Leo vraagt hem er over en schrijft een oproep voor in de Asterisk. Websites van regio's graag informatie naar centrale website doorgeven. 't Zal de vereniging toegankelijker maken. Wellicht kunnen de regio sites met de verenigings site gelinkt worden. Wim Hendriks wil eventueel tijdelijk webmaster zijn.
 8. Demoteam, hard- en software.
  Lijst van Henri D., (RvA 6-5-03,20-3-04).
  Paul : eerst moet het demoteam er zijn, iets doen, een agenda hebben. Geen dingen aanschaffen die vervolgens in de kast blijven staan. Regiomachines worden ook vaak niet gebruikt.
  Henri D: Afspraak is dat als mensen een club machine in huis hebben moeten ze daar over iets in de Asterisk schrijven m.b.t. hun ervaringen ermee.
  Samenstelling demoteam:
  Jos ik geen coördinator, centraal meldpunt, destillator.
  Verder: Henri D., Charles D., Paul P. is aanspreekpunt bestuur.
  Doel is Promotie zodat nieuw bloed in de club komt.
 9. Nieuwe regio-indeling.
  Aantal regio's slapen, heel vast. Voorstel was slapende bij actieve te voegen. Ook: slapende regio's hebben afgevaardigden die op de RvA komen, maar eigenlijk geen stemrecht hebben. Een afgevaardigde moet volgens de statuten elke twee jaar ge- of herkozen worden. HB zal via Asterisk voorstel doen voor samenvoeging. Volgende RvA besluitvorming.
 10. Wvttk.
  Wim Hendriks: RvA koppelen aan landelijke 'regiodag'? Nee, geen voordeel. Charles: Paar jaar geleden alle leden van zijn regio gebeld, niemand gekomen. Bob: Volgende uitnodiging RvA alleen per email? Nee, schriftelijk 5 weken vooraf. Wel datum 2 maanden vooraf in Asterisk aankondigen.
 11. Rondvraag.
  Aart: voorstel printer van hoofdbestuur naar secretaris.
 12. Volgende vergadering: 23-4-05 hier. Van 10 tot 11 uur bestuur, van 11-17 uur RvA.
 13. Dankwoord en sluiting.