Nieuwe webmaster
Jos Ulijn vertelt hoe dat ging

Namens het bestuur meldde Leo Smiers in de e-Asterisk van december 2004 (22-10) dat Matt Hendriks, na ruim acht jaar beheer van de web site van de Big Ben Club, graag zag dat in zijn opvolging kon worden voorzien.

Ik heb Matt na enig dubben een e-mail gestuurd. Hem aangegeven dat ik, na mijn overdragen van de voorzittershamer aan Leo, de contacten en het iets nuttigs doen voor de club toch miste. En dat ik al geruime tijd ook een aanleiding zocht om iets nuttigs te doen met alle boeken en mini-trainingen over HTML en web beheer waarmee ik me inmiddels heb omringd.

Inmiddels ben ik, in goed gezelschap van een geïnteresseerde Paul Porcelijn, bij Matt langsgeweest en heb ik tijdens dit bezoek een poging gedaan om hem de geheime en mystieke rituelen van het onderhoud van de website van onze vereniging te ontfutselen. Want uit het aanbod van maar liefst één belangstellenden was ik op afstand de meest geschikte kandidaat gebleken.

Onze web site blijkt niet echt hevig te worden gefrequenteerd. Dan toch blijft een informatieve en aantrekkelijke presentatie van onze vereniging op het wilde wijde web van vitaal belang! En meer, naarmate meer mensen makkelijker gebruik maken van snellere internet verbindingen.

Het lijdt geen twijfel: ik moet nog een hoop opsteken om dat beheer goed in de vingers te krijgen. Ik zal er stellig mijn best voor doen - het is nu eenmaal mijn aard. Het betekent voor de korte termijn dat de nadruk zal liggen op beschikbaar stellen en houden van informatie en actualiteiten zoals Matt dat zo lang zo betrouwbaar heeft gedaan. Op de langere termijn zal ik graag een stempel willen drukken op een optimale presentatie en informatie aanbod - want ieder vogeltje zing zoals het gebekt is - zo ook deze snoeshaan. Elke suggestie op dit vlak is van harte welkom; ik zou zeggen: hoe eerder hoe beter.

De overdracht zal medio maart plaatsvinden. Ik wil hier - als lid en website bezoeker - graag Matt bedanken voor zijn werk als webmaster en bij voorbaat voor de vele keren dat ik hem nog aan de kop zal zeuren. Ik zal er stellig mijn best voor doen dat je als lid en bezoeker van de website geen hinder ondervindt van de overdracht.

Ik zou zeggen: loop 's virtueel langs: www.bigbenclub.nl ; je bent van harte welkom.

Jos Ulijn,
web apprentice Big Ben Club