riscynieuws.net
nog net voor de Paasdagen bij elkaar geharkt door Kees Grinwis

Alweer een nieuwe versie van riscynieuws.net (editie 46 - 6e jaargang nummer 3), in deze editie is er aandacht voor de te verwachten poort van de Firefox browser naar RISC OS, nieuws over de GNU compiler collection, een bericht over The Acorn Cybervillage en nog veel meer. Dus ga er maar eens lekker voor zitten...


In de vorige editie van riscynieuws.net heb ik aandacht gegeven aan diverse pre-views op de inmiddels gehouden South-West Show (SWS). Er werden nogal wat verwachtingen uitgesproken in de diverse berichten op Usenet en de diverse RISC OS nieuws-sites. Wat er van een aantal van deze verwachtingen daadwerkelijk uitgekomen is, dat is te lezen in het 'South West 2005 show report' dat te vinden is op Drobe Launchpad website. In dit artikel wordt er aandacht geschonken aan de presentaties die gehouden zijn door Castle, Qercus, het Unix Porting Project en RISCOS Ltd.

Naast Drobe geven ook andere RISC OS nieuws-sites aandacht aan de show, vanzelfsprekend heeft The Iconbar aandacht voor de beurs waarbij men ook linkt naar een pagina op de webstek van Kris Adcock die gevuld is met foto's en video's van de SW-Show. In datzelfde bericht lezen we ook dat My RISC OS na een ½ maand stilte weer een berichtje geplaatst heeft, in dit geval gaat het om een impressie van de show.


Ik heb al meerdere malen geschreven over de browser Firefox van The Mozilla Foundation, tot op heden was Firefox echter alleen beschikbaar voor Linux (Unix), Mac OS X en Windows gebruikers. Zoals ik in nummer 45 van deze rubriek al schreef lijkt het er echter op dat ook RISC OS gebruikers op termijn de beschikking zullen krijgen over deze applicatie - die een enorm goede CSS en JavaScript ondersteuning heeft en daarmee niet alleen veel beter is dan bestaande RISC OS browsers, maar ook beter is dan Internet Exploder.

Was het tot op heden nog zo dat er slechts academisch gesproken werd over het omzetten van Firefox naar RISC OS, inmiddels is het zo dat er serieus werk wordt verzet om het programma ook daadwerkelijk beschikbaar te maken voor dagelijks gebruik. Zowel The Iconbar als Drobe geven aandacht aan dit nieuws, The Iconbar heeft verder een bericht van Peter Naulls (van het Unix Porting Project) online staan waarin er aangegeven wordt onder welke condities Firefox uiteindelijk beschikbaar zal komen.

Het grootste probleem bij het poorten van applicaties (in dit geval voornamelijk vanaf het Linux/Unix platform) is de hoeveelheid werk die er in gaat zitten. De tijd die nodig is voor het UPP kan niet besteed worden aan andere projecten (die misschien wel meer op zouden kunnen leveren). Iedereen die geïnteresseerd is in een moderne browser voor RISC OS wordt dan ook gevraagd om een abonnement te nemen op het Unix Porting Project.

Voor mensen die alleen interesse hebben in de Firefox browser heeft Peter ook nog een alternatief, geef in een e-mail aan hoeveel geld men over heeft voor de beta-versie van Firefox. Hij denkt hierbij aan een bedrag van ongeveer 25 tot 50 UKP. Zodra hij dan de grote hap van het toegezegde bedrag binnen heeft zal hij de applicatie voor iedereen beschikbaar stellen. (Er wordt hier gefocussed op een beta-versie omdat de definitieve versie pas enkele maanden na de beta beschikbaar zal komen).

Inmiddels kunnen we op Drobe lezen dat er een publieke presentatie van Firefox voor RISC OS aangekondigd is. Deze presentatie zal gehouden worden op 12 april bij de Cambride RISC OS User Group. Dit evenement is goed nieuws, omdat dit betekent dat er inmiddels een enigszins werkende versie is - hoelang het dan nog duurt voor dat er een definitieve beta-versie beschikbaar komt is echter nog niet duidelijk.

Inmiddels heeft Peter Naulls al wel een Firefox (for RISC OS) FAQ online gezet op zijn Unix Porting Project website, hierin poogt hij een antwoord te geven op de meest gestelde vragen over de Firefox port naar RISC OS.


Ook de Oregano browser is voor veel RISC OS gebruikers geen onbekende, versie 1 van dit programma was één van de eerste browsers met JavaScript ondersteuning (die ook in de praktijk goed werkte). Inmiddels is van deze applicatie versie 2 verschenen die de software Iyonix/32-bit compatibel maakte. Oregano is afgeleid van de browserontwikkelingen die Oregan voor de embedded markt gedaan heeft (en nog steeds doet).

Of versie 3 uitkomt is echter nog niet zeker, dit is vooral afhankelijk van de belangstelling van de gebruikers. Alleen als er voldoende belangstelling voor een nieuwe versie is zal Oregano 3 ook daadwerkelijk gaan verschijnen, aldus OreganoUK. Op Drobe is te lezen dat het bedrijf, bij voldoende belangstelling van plan is om een significante hoeveelheid geld in de ontwikkeling van Oregano 3 (voor RISC OS) te steken.

Geinteresseerden kunnen een e-mail sturen naar yes@oreganouk.net - Het is hierbij toegestaan om commentaar te geven, maar er wordt vriendelijk (door zeer dringend) verzocht om geen vragen te stellen. Men is alleen benieuwd naar de reacties van de RISC OS gebruikers.

Op dit moment is ook nog niet bekend wat de volledige specificaties van Oregano 3 zullen zijn, mocht het product daadwerkelijk uitkomen. Men zal hier meer details over geven als het product bijna klaar is en men dus dichter bij de uitgiftedatum zit.

Op The Iconbar zijn er verder een aantal scherm-afbeeldingen te vinden die Leo White gemaakt heeft van de nieuwste versie van de Oregan TV Interactor. Dit geeft (mijns inziens) een redelijke impressie van de mogelijkheden die we kunnen verwachten in de nieuwe versie van Oregano als het gaat om bijvoorbeeld de ondersteuning van de CSS standaard.


De vorige keer heb ik geschreven over de perikelen rond de oudste, nog bestaande, RISC OS nieuws-site Acorn Cybervillage. Inmiddels doet de site weer helemaal mee nadat Stuart Halliday de regie aan David Bradforth heeft overgegeven.

Op 12 april zal David de site officieel opnieuw lanceren met een nieuwe look and feel en een nieuwe naam. Op dit moment is er dan ook een competitie gaande waarmee de mensen die het eerst de nieuwe naam van de site mailen een editie van 'Basic V: A Dabhand Guide' (als een PDF bestand) kunnen winnen. Een aantal domeinen staan al te wijzen naar het Acorn Cybervillage.


Eerder in deze riscynieuws.net is was er aandacht voor het poorten van Firefox naar het RISC OS platform, om dit mogelijk te maken is er echter wel een compiler nodig. In het geval van Firefox moet de compiler zowel C als C++ ondersteunen, dit omdat Firefox voor het grootste deel in C++ geschreven is en voor een klein deel in gewoon C.

Een goede C-compiler is altijd al beschikbaar geweest voor RISC OS, maar een goede C++ compiler is er eigenlijk nooit (commercieel) geweest. Het GCCSDK project heeft hier al weer enige jaren geleden in voorzien. GCC is afkomstig van het GNU project van de Free Software Foundation en de afkorting staat dan ook voor de 'GNU Compiler Collection'.

Van het GCC project is inmiddels versie 4.0 verschenen -zo is te lezen op Drobe-, waarbij men vooral aandacht geschonken heeft aan de optimalisatie infrastructuur van de (C++) compiler. Hierdoor kan de compiler betere code genereren. Tijdens het poorten van versie 4.1 heeft Nick Burrett (de projectleider van het RISC OS GCCSDK team) verder aandacht gegeven aan verbeteringen in de C++ compiler waardoor programma's die grotendeels in C++ geschreven zijn beduidend sneller zullen worden.

In het bericht op Drobe wordt verder op de technische details ingegaan, voor de meeste RISC OS gebruikers zullen die niet zo interessant zijn, wat echter wel interessant zal zijn is dat de programma's (die in ++ geschreven zijn) niet alleen sneller maar ook kleiner zullen zijn.

Hiernaast wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan diverse problemen die het team ondervindt tijdens het poorten van GCC, hierbij is het vooral een probleem dat de compiler zelf gemaakt wordt op een x86-machine. Het doel is echter een ARM machine en de nieuwste versie van GCC gaat er eigenlijk van uit dat het doel en bron platform hetzelfde is.

Omdat het nogal wat tijd kost om deze problemen allemaal op te lossen zal het ook nog wel even duren voordat GCC 4 beschikbaar komt voor de RISC OS ontwikkelaars. Ik verwacht zelf dat het nog een kwartaal tot een half jaar zal duren voordat het product echt beschikbaar komt voor alle geinteresseerden.

De GNU Compiler Collection bestaat overigens uit een C, C++ en Fortran compiler, volgens Nick Burrett zijn hier inmiddels werkende ports van aanwezig. Aan de Ada compiler wordt nog gewerkt, hierbij gaat het dan vooral om het fixen van bugs.


De programma's Impression, RiScript en CD-Burn mogen genoegzaam bekend worden verondersteld bij de lezers van riscynieuws.net. Van al deze programma's heeft het Drobe Launchpad nieuws te melden, soms gaat het om extra informatie -zoals bij Impression- en soms gaat het om het toevoegen van mogelijkheden, zoals bij CD-Burn.

Ik zal de lezer echter niet langer in spanning houden en snel beginnen met het nieuws dat Drobe had over Impression-X.


Het nieuws over Impression-X wordt op Drobe gepubliceerd onder de naam 'Light at end of Impression-X tunnel', een op zichzelf hoopvolle titel. Toch is het helaas nog steeds niet zo dat er bij de diverse RISC OS dealers een werkende versie van het populaire DTP programma op de schappen ligt. Zoals de vaste lezers van deze rubriek wel weten is XAT bezig met het omzetten van de applicatie naar 32-bit.

Dat er wel degelijk serieuze voortgang geboekt wordt is echter wel duidelijk, zoals een XAT medewerker aan Drobe verteld heeft. Volgens deze ontwikkelaar kan men inmiddels het eind van de tunnel zien. Hierbij moet men overigens wel bedenken dat het een enorm complexe applicatie is die bestaat uit meer dan 100 bestanden aan broncode.

Overigens heb ik meerdere malen een (pre-release) versie van Impression-X zien werken op een Iyonix tijdens diverse RISC OS shows en bijeenkomsten in Nederland. Hierbij ging het echter slechts om kleine demonstraties, maar het feit dat de applicatie getoond kon worden is uiteraard wel hoopgevend. (Hierbij moet men echter wel bedenken dat er enorm veel tijd gaat zitten in het testen van de applicatie...)


Ook de CD-Burn applicatie is verder uitgebreid, zoals Drobe wist te melden, in dit geval met ondersteuning voor het schrijven van DVD+R(W) en DVD-R schijfjes. Volgens Drobe moet de versie met ondersteuning voor het branden van DVDs op de Wakefield Show worden uitgebracht. De meeste DVD-ROM spelers zullen in staat zijn om deze disks te lezen. Op een enkelzijdige DVD+R(W) schijf past ongeveer 4.7GB aan gegevens, hierdoor is het dus een uistekend medium voor het maken van backups.

Als er eenmaal ondersteuning is voor het branden van DVDs vanuit CD-Burn zal er alleen maar een applicatie worden uitgebracht die zowel voor het branden van DVDs als ook voor het branden van CDs ondersteuning heeft. De versie die alleen maar ondersteuning heeft voor het branden van CDs zal vanaf dat moment niet meer te koop zijn, deze beslissing heeft vooral te maken met de hoeveelheid werk die het onderhouden van 2 verschillende versies van de applicatie met zich mee brengt.

Aan de oude applicatie zal nog wel onderhoud gepleegd worden, hierbij gaat het echter alleen om bug-fixes en eventueel nieuwe drivers voor CD-branders, dit laatste zal echter alleen gedaan worden als dit niet te ingewikkelde wijzigingen zijn.

Een upgrade van een bestaande versie naar een versie van CD-Burn die ook het branden van DVDs ondersteunt zal ongeveer 30 UKP gaan kosten, aldus Steffen Huber (de auteur van de applicatie).


Als laatste is er aandacht voor het nieuws dat Drobe wist te melden over RiScript versie 5. In het bericht is te lezen dat de nieuwste versie van RiScript bijna klaar is en dat deze versie ook 32-bit compatibel zal zijn. De applicatie, die geschreven is door de Nederlanders Roeland van den Bos en Jeroen Medema, zal online verspreid worden en ondersteuning zal via internet gegeven worden.

In het verleden werd de verspreiding door Cerilica gedaan, maar nadat de ontwikkelaars hun contract met Cerilica opgezegd hadden was niet duidelijk wat er verder met dit programma gedaan zou worden - deze onzekerheid is met dit bericht dus achter de rug.

De nieuwe versie van RiScript zal niet alleen Iyonix compatibel zijn, maar ook ondersteuning hebben voor path clipping en zal ook andere verbeteringen bevatten. De prijs van RiScript 5.0 is op dit moment nog niet bekend.


In deze editie was er aandacht voor nieuws over diverse bestaande RISC OS producten (zoals Impression, CD-Burn, RiScript en Oregano), hiernaast kon u lezen waar het nieuws van de South-West Show te vinden was en was er aandacht voor GCC en de poort van Firefox naar RISC OS. Helaas heb ik geen aandacht aan ander interessant nieuws kunnen besteden, hierbij is te denken aan het bericht op The Iconbar dat Google's GMail nu op RISC OS browser (zoals Oregano) werkt en dat er een 2-tal iTunes clonen gemaakt zijn door verschillende auteurs - één van de clonen is gemaakt door niemand minder dan Paul Vigay.

Voor nu hartelijk dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.

Kees Grinwis