Tekstadventures, een avontuur op zich! (deel 2)
ook nu weer door Janny Looyenga samengesteld

De vorige keer vertelde ik u over de geschiedenis, nee, een gedeelte van de geschiedenis van tekstadventures, een geschiedenis die in het verleden begon met Adventure, een tekstadventure geschreven door Crowther en Woods, waarvan de opvolgers  zich al gauw uitbreidden naar tekstadventures met grafiek, wat al gauw overging in puur grafische adventures - daaruit ontstonden de voor de 8-bit bekende softwarebedrijven als Adventure International en Level9; het is een geschiedenis geworden die in het heden doorgaat, maar wel met een verandering, want wat toen als tekstadventures bekend stond, heet nu Interactive-Fiction (IF).

Van oud naar nieuw
Juist om de oude tekstadventures niet te laten vergeten, heb ik een homepage gemaakt. Wat niet wil zeggen, dat er in het heden niets gebeurt; de tijd staat niet stil, tegenwoordig...
Wie de link aan het eind van de index pagina op mijn website volgt, zal zien dat er heel veel moderne interpreters geschreven zijn voor de tegenwoordige computers. De meest bekende en ook meest gebruikte daarvan zijn

Inform met de z-code
Zoals al geschreven was het commerciële begin van Infocom begonnen met het schrijven van het tekstadventure Zork. De grootte van Zork en de geringe afmeting van het geheugen van homecomputers van die tijd - de Apple II en de TRS 80 hadden 16K ramgeheugen en geen diskdrive - dwong de schrijvers tot het creëren van een speciale computertaal, Z-machine (Zork-Machine) genaamd. Het was de bedoeling dat door middel van deze Z-machine, een virtuele machine*, op iedere computer eenzelfde spelprogramma zou kunnen draaien. Daarvoor waren nog een paar dingen nodig: ZIL, 'Zork Implementation Language' een nieuw gecompileerde machinetaal en voor iedere home computer zijn eigen ZIP, 'Z-Machine Interpreter Program', een emulator die de Z-Machine code kon interpreteren.

Hoewel Infocom niet meer bestaat en is overgenomen door Activision wordt de z-code (niet die van Infocom, maar een door Graham Nelson bewerkte Inform versie) nog steeds gebruikt voor de nieuwere tekstadventures. U kunt versies tegenkomen van z1 t/m z8.

(Met behulp van nederlandstalige bibliotheek-bestanden kan men met Inform ook nederlandstalige tekstadventures schrijven en dus spelen. Zie 'avontuur' (een vertaling van adventure) op mijn website.)

* Een virtuele machine in de computer wereld is software die een verbinding tot stand brengt tussen het computer platform en de eindgebruiker.

Tads (2 of 3), Tekst Adventure Development System
is bedoeld voor zowel de schrijver als de speler van tekstadventures. En niet alleen voor pure tekstadventures, d.m.v. HTML gebruik kunnen adventures worden voorzien van tekst (verschillende soorten fonts in diverse grootten), grafiek (JPEG, PNG) en geluid (WAV, MIDI, MP3), met daarbij de voordelen van hyperlinks zodat men commando's met de muis kan aanklikken. De speler moet dan wel HTML TADS geïnstalleerd hebben.

TADS - maker Michael J. Roberts - biedt de programmeur een totaal pakket software, waarin men een programmeertaal  (lijkend op C met een beetje Pascal), een library, een compiler, een debugger en een interpreter kan vinden. Deze laatste wordt door de speler gebruikt om het gecompileerde .gam file te kunnen runnen. Elk computersysteem heeft zijn eigen interpreter. TADS is de opvolger van AGT - Adventure Game Toolkit (David Malmberg).

Adrift, Adventure Development and Runner - Interactive Fiction Toolkit
De Toolkit van Adrift bestaat uit twee programma's: een generator om spellen te schrijven en een  runner om ze te spelen.  De runner is apart verkrijgbaar. Beide programma's werken alleen onder het Windows platform. Adrift is ontwikkeld door Campbell Wild.

Hugo
Hugo, een object georiënteerde programmeertaal geschreven door Kent Tessman. Net als bij TADS is het complete Hugo pakket samengesteld uit verschillende onderdelen, waarvan de belangrijkste de Hugo compiler en de Hugo engine zijn. De compiler maakt van de source code (bron code) een speelbaar file, dat door de engine herkend wordt. Ook hier gebruik van grafiek en geluid bij de tekstadventures. Eveneens  verkrijgbaar zijn een Hugo library, een Hugo debugger en de source code van Hugo zelf.

Alan, Adventure LANguage
Niet echt een computertaal, meer een adventure taal, van Thomas Nilsson. Eentje waarbij je in de vorm van een plattegrond (kamers) het hele adventure in elkaar zet en de code met een teksteditor intikt. Alan is geschikt voor Windows, Linux en Mac Os. Op de site is een handleiding aanwezig en een extra beschrijving voorzien van een aantal lessen.

De meeste van deze talen zijn gratis te verkrijgen en freeware, maar geen Public Domain. Adrift is shareware geworden, Alan kun je gratis registreren. Allemaal zijn ze geschikt voor vele soorten machines, van C64 tot RISC OS, van handhelds tot netwerk computers. Kijk op de diverse lijsten of er een interpreter voor uw computer bestaat en ga eens bladeren door het grote aanbod van adventures in het IF-archief.

Om het verschil tussen de oude en de nieuwe tekstadventures te weten te komen, heb ik er een paar getest.

Wat opvalt in de nieuwe stijl:
- er is altijd een inleiding aanwezig, waarvan het de bedoeling is dat die 'pakt';
- about intikken geeft meer informatie over spel, schrijver en gebruikte code.
- gebruik van pc's (player characters) en npc's (non-player characters).
  Die laatsten worden gebruikt om je hints te geven d.m.v. 'beantwoorden' van vragen als ask <naam> about.
- meestal worden hints ingebouwd en een walkthrough (oplossing) bijgeleverd.

Van nieuw naar oud
Om nog even terug te komen op Mystery House, u weet wel, het eerste tekstadventure met plaatjes. Hier is een homepage  met  een (Win)Apple emulator en een diskimage van het spel ter download, zodat dit oude spel op nieuwe computers gespeeld kan worden.

Het begin-plaatje.

Mystery House inspireerde onlangs diverse moderne adventure schrijvers tot het maken van een eigen versie, zie http://turbulence.org/Works/mystery/

Zo, hopelijk heb ik u voldoende informatie verstrekt voor de komende tijd ...

Janny Looyenga
Nostalgia8.org mag gezien worden.