Jaarverslag 2004,
hoofdbestuur van de Big Ben Club

In 2004 had de club 274 leden.

Op de RvA van maart namen we afscheid van Jos Ulijn als voorzitter en Charles Decker als ledenadministrateur. Dit als gevolg dat er een nieuwe voorzitter was gekozen. Tevens is de vacante vacature van secretaris ingevuld en is het bestuur verblijd met zelfs een vierde lid. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Leo Smiers
Secretaris: Bob Kooyker
Penningmeester: Paul Porcelijn
4e lid: Henry Kroon, leden administrateur samen met Pieter Drost

In januari was er de RUM georganiseerd door de regio Eindhoven.

In juni de RISC OS Expo die door Mat Hendriks en Aad Bezemer wederom uitstekend was georganiseerd. Bij deze gelegenheid werd Henri Derksen tot clubkanjer van het jaar gekozen.

In oktober was de tweede RvA, een belangrijke ontwikkeling hierbij was het op gang brengen van de regio (her)indeling.

Noot: Inmiddels heeft de secretaris vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie weer vacant gesteld (zie besluitenlijst RvA 23 april 2005).