Besluitenlijst RvA 23 april 2005

 1. Henri Derksen is aangesteld als regiocoördinator.
 2. De RvA heeft de penningmeester gedechargeerd voor de jaarrekening 2004.
 3. De Kas commissie bestaat uit Jos Ulijn en Charles Deckers, met Max van Loon als reserve lid.
 4. Paul Porcelijn is voor een nieuwe termijn als penningmeester gekozen. Henry Kroon is als secretaris gekozen. Hij volgt hierbij Bob Kooyker op. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
  Voorzitter: Leo Smiers
  Secretaris: Henry Kroon
  Penningmeester: Paul Porcelijn
 5. Regio indeling
  a. De vereniging bestaat voortaan uit 7 regios
  b. De regio's komen bijeen in de volgende plaatsen (met daarachter de oude regionummers : namen)

  Heemskerk = 02 : Kennemerland 14 : W-Friesland
  Amstelveen = 12 : Amsterdam
  Rijswijk (Z-H) = 18 : Den Haag 23 : Z-Holland 10 : Zeeland 07 : W-Brabant
  Drachten = 04 : Friesland 09 : Groningen 17 : Assen
  Amersfoort = 16 : Gooi&Eemland 01 : Utrecht 19 : Apeldoorn 20 : Veluwe
  Elst (Gld) = 03 : Oost 09 : Den Bosch 05 : Eindhoven 15 : Z-Limburg
  Almelo = 06 : Twente 13 : Emmen
  De regio's Zeeland en W-Brabant zijn nu ingedeeld bij Den Haag en Z-Holland. De regios' Eindhoven en Z-Limburg zijn nu ingedeeld bij Oost en Den Bosch.

  c. De RvA heeft voortaan 7 stemgerechtigde Afgevaardigden, die jaarlijks in februari op een regiobijeenkomst worden gekozen conform art.16 van de statuten.
  d. Alleen de 7 Afgevaardigden hebben stemrecht in de RvA; het aantal stemmen per afgevaardigde varieert met het ledental in hun regio. Een en ander conform art.20.5 van de statuten.
  e. De nieuwe regio's hebben voorlopig de naam van hun vergaderplaats, maar als ze van naam willen veranderen dan kan dat. Zij moeten dit dan aan het bestuur doorgeven.
  f. Ieder lid krijgt schriftelijk bericht over zijn nieuwe regio. Wordt meegestuurd met de papieren Expo-Asterisk.

 6. Nieuwe webmaster: Jos Ulijn.
 7. Datum volgende RvA: zaterdag 22 oktober 2005.
  Graag vooraf melden of je wel/niet komt, vanwege de catering.