De nieuwe regio-indeling
uitgelegd door Paul Porcelijn

De basis van onze verenigingsaktiviteiten ligt in de maandelijkse regio-bijeenkomsten. Daar worden ook de afgevaardigden gekozen die tweemaal per jaar landelijk vergaderen om samen het beleid van de vereniging te bepalen en het landelijk bestuur te controleren.

Op 23 april 2005 heeft de Raad van Afgevaardigden besloten tot een nieuwe regio-indeling, waarbij de 20 "oude" regio's (met behoud van de oude begrenzing) gegroepeerd zijn in 7 "nieuwe" regio's, zodanig dat in elke nieuwe regio minstens 10 x per jaar bijeenkomsten plaats vinden. Op de februari-bijeenkomst van elke regio kiezen de aanwezige regioleden uit hun midden een afgevaardigde. Hoe dat gaat stond al in de statuten, dat blijft zo.

De 7 afgevaardigden vormen samen de Raad van Afgevaardigden. Dat is het hoogste verenigingsorgaan. Als er gestemd moet worden, dan hebben (net als vroeger) afgevaardigden uit regios waar veel leden wonen meer invloed. Dat was al geregeld in de Statuten, ook daaraan verandert niets.

De vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden zijn openbaar. Individuele leden krijgen altijd de kans om hun zegje te doen, net als bijvoorbeeld de werkgroepleden. Maar alleen de 7 afgevaardigden hebben stemrecht, dus het is van groot belang dat in de regio's goede vertegenwoordigers worden gekozen.

Onderstaand volgt de nieuwe regio-indeling. Elke regio krijgt voorlopig, voor de duidelijkheid, de naam van de plaats waar de bijeenkomsten plaats vinden. Als een regio een andere naam beter vindt, dan kan dat: bij het landelijk bestuur zijn suggesties welkom.

Let wel: deze indeling is bedoeld om de regio-vertegenwoordigers meer draagvlak te geven en daarmee de vereniging goed democratisch te houden. Natuurlijk blijft ieder lid als vanouds welkom op elke bijeenkomst van alle regio's waar hij heen wil! Ook indeling bij een andere regio blijft mogelijk.

stemregio nieuwaantalleden regio oud (NR)
2x Heemskerk 24 16 Kennemerland (02)
8 West-Friesland (14)
2x Amstelveen 32 32 Amsterdam (12)
3x Rijswijk (Z-H) 81 49 Den Haag (18)
19 Z-Holland Zuid (08)
8 West-Brabant (07)
5 Zeeland (10)
1x Drachten 15 10 Friesland (04)
4 Assen (17)
1 Groningen (09)
2x Amersfoort 40 16 Gooi en Eemland (16)
13 Utrecht (01)
10 Veluwe (20)
1 Apeldoorn (19)
3x Elst (Gld) 52 24 Eindhoven (05)
18 Oost (03)
7 Den Bosch (11)
*) 3 Zuid-Limburg (15)
1x Almelo 17 16 Twente (06)
1 Emmen (13)
Totaal 261 261 clubleden in april2005

*)     Ook welkom (zonder stemrecht) op de bijeenkomsten
van onze zusterclub ACorner in Maastricht!