Jaarprogramma regio Rijswijk

Ouddorp, augustus 2005

Beste leden,

Na een groot aantal jaren de voorzittershamer, in figuurlijke zin, gehanteerd te hebben heeft Jos Timmer het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat hij per medio 2005 een punt achter zijn werkzaamheden als voorzitter van regio Rijswijk zou gaan zetten. Omdat niemand zich geroepen voelde deze functie van hem over te nemen heeft ondergetekende deze taak, ad interim, van hem overgenomen.

Voor de regio Rijswijk (Z-H) betekent nieuwe heren echter niet nieuwe wetten, ook dit jaar hebben we ons weer ten doel gesteld om U een interessant jaarprogramma voor te schotelen. Samen met de leden die op de hear-in van 30 juni aanwezig waren hebben we voor het komende jaar weer een programma samengesteld op basis van de ervaringen die we het afgelopen jaar hebben opgedaan.

Zoals altijd zijn de uitgangspunten voor de opbouw van het programma:

 1. De eerste donderdag van de maand is er de algemene regiobijeenkomst, deze bijeenkomst heeft geen vast thema. Om 20.30 wordt er echter wel de gelegenheid gegeven om vragen te stellen aan de spreker over het onderwerp van een cq. de vorige thema-avond. Hiermee willen we bereiken dat de kennis die op zo'n avond is opgedaan ook daadwerklijk thuis door de leden in de praktijk gebracht wordt. De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat je pas thuis tegen de echte problemen aanloopt
 2. Tijdens de regiobijeenkomst van de maand februari vindt tevens de Algemene Ledenvergadering plaats. Zoals afgesproken zal er in de maand januari een beroep gedaan worden op de aanwezig leden om een Kascontrole uit te voeren.
 3. Op de derde bijeenkomst van de maand is altijd de Werkgroep Hardware & Video aanwezig. Zij zullen op de bijeenkomst van 15 september de avonden voor het dit jaar verdere invulling geven.
 4. De Werkgroep Genealogie komt eens in de twee maanden bijeen en ook zij zullen zelf het programma vastleggen.
 5. Leden van andere regio's zijn op alle regio- en werkgroepbijeenkomsten van harte welkom. Zij dienen bij het betreden van het lokaal hun geldig bewijs van lidmaatschap van de Big Ben Club te kunnen tonen.
 6. Hoewel het niet direct de bedoeling is, blijft het mogelijk dat in het activiteitenprogramma wijzigingen worden aangebracht, bijvoorbeeld omdat een inleider op "zijn" avond plotseling verhinderd is en daardoor onderwerpen van datum moeten worden gewisseld. Zo mogelijk wordt u daarover met een wijzigingsprogramma geïnformeerd, hetzij persoonlijk, hetzij tijdens een regiobijeenkomst.
  Wijzigingen worden altijd aangegeven in het programma dat hangt aan de regiokast in de gang van het gebouw. Verder worden deze bekend gemaakt op de website van de regio Rijswijk: http://josti.fol.nl/BigBen.html en in de digitale Asterisk* en zonodig per e-mail.
 7. Nog enkele belangrijke contactadressen van werkgroepen die in het regiolokaal hun bijeenkomsten houden:

  Werkgroep Genealogie: G. A. M. Battes, tel. 079 351 18 45,
  E-mail: gerard.battes@wanadoo.nl
  Werkgroep Hardware: S. Voortman, tel. 0187 68 75 91,
  E-mail: s.jvoortman@freeler.nl
  Bij hen kunt U informatie krijgen over het programma van de resp. werkgroepen. Uiteraard kunt u hen ook voorstellen doen over de te behandelende onderwerpen in die werkgroepen.
 8. Dit informatieblad van de regio Rijswijk wordt toegezonden aan de leden van de regio Rijswijk, regio Z-Holland Zuid, West-Brabant en Zeeland alsmede aan de leden van het HB en de vaste gasten uit een andere regio. Wij wekken niet alleen alle leden van de regio Rijswijk doch ook die van ZHZ, West-Brabant en Zeeland op om toch vooral onze bijeenkomsten regelmatig te komen bijwonen. U steekt er altijd wat van op of maakt kennis met de nieuwe ontwikkelingen.

Nog enkele aanvullende opmerkingen:

 1. De maandelijkse regiobijeenkomsten, de cursus- en demo avonden alsmede de werkgroepbijeenkomsten worden gehouden op donderdagavond. De zaal is open van 19.30 tot 23.00 uur.
 2. In het activiteitenprogramma is de naam "Werkgroep Hardware & Video" genoemd. Deze werkgroep omvat ook het door de regio Rijswijk geïntroduceerde onderdeel "Programmeren", alsmede de Werkgroep "Video & Beeldbewerking", die door een besluit van de RvA van 22 maart 2003 met de Werkgroep Hardware is samengevoegd.
 3. Belangrijk: Het tijdstip van aanvang van de cursussen en spreekbeurten is stipt om 20.30 uur. Verwacht wordt dat iedereen op dat moment aanwezig is en de inleider(s) de benodigde apparatuur hebben opgesteld. Zij kunnen daarvoor al vanaf 19.30 uur terecht. Is voor de voordracht een beamer nodig dan moet dat ruim van tevoren (min. 4 weken) aan Pieter Drost gevraagd worden of hij deze die avond beschikbaar stelt.
 4. Alle avonden worden gehouden in het Welzijnsgebouw De Ottoburg, ruimte 142, Esdoornstraat 3a in 2282 RZ Rijswijk ZH. De ruimte bevindt zich op de eerste verdieping, trap op en einde trap linksaf, twee deuren door en u vindt halverwege dat gangdeel aan de rechterhand het lokaal 142. In het gebouw is een lift aanwezig. Komend uit de lift gaat u rechtsaf en volgt dezelfde route door de deuren als boven.

Het gebouw is gemakkelijk met openbaar vervoer bereikbaar, bijv. vanaf station Rijswijk met HTM buslijn 23, halte Lindelaan / Esdoornstraat. Ook de tramlijnen 1 (Delft) en 10 (Station Voorburg) en 15 (Station CS en HS) brengen u via de halte Herenstraat en een klein stukje lopen via de Lindelaan naar de (1e zijstraat rechts) Esdoornstraat. Zie het kaartje op onze website.

In het afgelopen seizoen is er weer een gevarieerd programma geweest met daarin bijzondere aandacht voor HTML, maar ook aandacht voor spreadsheets, scannen, fotobewerking en zijn de Iyonix en de Omega tegenover elkaar gezet.

Ook dit jaar bleek er weer vraag te zijn naar een 'Workshop Werken aan een Website'. Gedurende deze workshops zullen niet alleen de aspecten rond HTML behandeld worden, maar ook CSS en JavaScript zullen hierin een plaats krijgen. Deze workshops zullen overigens niet alleen gericht zijn op bestaande RISC OS browsers, maar zullen in een breder verband behandeld worden. Aansluitend hierop zal er dan ook nog ingegaan worden op server-side webscripting in PHP, zoals het maken van een reactieformulier.

Naast de 'Workshop Werken aan een Website' zijn er ook weer de, bijna traditionele, avonden over internet en netwerken. De overgebleven avonden zijn met diverse aan (Acorn/RISC OS) computers gerelateerde onderwerpen gevuld. We proberen hiermee zowel de leden met een 8-bit machine (vaak met een normale PC ernaast) en de bezitters van een RISC OS machine zoveel mogelijk interessante avonden te bieden.

De zaal is voor onze bijeenkomst reeds geopend vanaf 19.30 uur, maar de meeste bezoekers arriveren zo rond de klok van 20.00 uur. Op thema-avonden zullen de sprekers om 20.30 beginnen en de voordracht zal, over het algemeen, niet langer dan 1 uur in beslag nemen. Hierna is er voor iedereen de gelegenheid om vragen te stellen over het behandelde onderwerp. Zoals al eerder is aangegeven zal de spreker op de eerstvolgende avond omstreeks dezelfde tijd aanwezig zijn voor het beantwoorden van eventuele vragen. Mocht het zo zijn de de persoon op die avond niet aanwezig kan zijn dan zal hij dat op de thema-avond melden en eventueel een alternatieve maand aanwijzen.

Ook dit jaar bieden wij U weer een gevarieerd programma aan en hopen U op eens van onze bijeenkomsten te mogen begroeten. Namens het bestuur van de Regio Rijswijk wens ik U een plezierig seizoen toe.

Kees Grinwis