Heemskerk
Albert Meijer 0251 - 23 91 62
Leo Smiers, 075 - 622 03 84
Basisschool De Ark,
Elbestraat 4,
1966 XJ Heemskerk.
telefoon in de zaal: 0251-253232 2e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur
Voor bereikbaarheid: zie routekaart en beschrijving

Oost (Gld)
Coert Smit 0317 - 31 70 10, c.smit@hccnet.nl
Johan Kruize 024 - 641 56 34, johan.kruize@aconet.org,
Aconet: 77:8500/504.27
UniCorn BBS 026 - 442 55 06, henri.derksen@aconet.org
'De Wieken' zaal 1.3, eerste etage,
Prinses Irenestraat 49,
6661 EA Elst (Gld.)
telefoon 0481 - 375 283.
1e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje
Agenda:
Onze eerstvolgende bijeenkomst na de vakantieperiode is:
3 september onderwerp nog niet bekend.

Drachten
Hans Heerbaart 058 - 212 70 24, hans.heerbaart@vitens.nl
Henk Zwanenburg 0512 - 51 79 80, henk.zwanenburg@planet.nl
Buurthuis "De Skule",
De Hoge Bomen 2,
9203 ND Drachten
3e vrijdag van de maand van19:00 - 23:00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie beschrijving

Almelo
Frans Gasthuis 0546 - 62 23 18.
'De Compaan',
Maardijk 83a,
7606 KT Almelo.
telefoon in de zaal: 0546-456714
1e dinsdag van de maand van 20.00 - 23.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje
Voor de laatste informatie, ga naar: http://www.fgdesign.nl/bbc

Amstelveen
Roel Boesenkool 075 - 641 19 81,
VOKA - gebouw,
Vierlingsbeeklaan,
1187 AS Bovenkerk / Amstelveen.
Laatste zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Letop! Op zaterdag 31 december is het oudejaarsdag en de regiobijeenkomst gaat naar 17 december.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje

Amersfoort
Nico Blom 033 - 461 01 40, nico.blom@casema.nl
Speeltuinvereniging 'De Rivierenwijk',
Dollardstraat 119,
3812 EV Amersfoort.
Telefoon 033 - 462 00 82. 3e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje

Rijswijk (Z-H)
Kees Grinwis, interim-voorzitter
Piet Zuiderwijk 070 - 391 20 82, pietzuiderwijk@planet.nl,
BBS de Randstad 070 - 355 79 75.
Website: http://josti.fol.nl/BigBen.html
Welzijnsgebouw 'De Ottoburg' zaal 142,
Esdoornstraat 3a,
2282 RZ Rijswijk.
elke donderdag van 20.00 - 23.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje
Agenda: zie het

van de regio.

Werkgroep Genealogie
G.A.M. Battes - voorzitter - 079 - 351 18 45, gerard.battes@wanadoo.nl
B.S.P. van den Aardweg - secretaris - 079 - 321 29 18, bspvda@hetnet.nl

Werkgroep 8-bitters
Henri Derksen - voorzitter - henri.derksen@aconet.org, Aconet: 77:8500/504.1, fax: 026 - 442 55 06.
Johan Kruize - secretaris - 024 - 641 56 34,
johan.kruize@aconet.org Aconet: 77:8500/504.27
Janny Looyenga - softwareservice - Janny.Looyenga@aconet.org

Werkgroep Acorn-NL
Contact persoon: Kees Grinwis
dune@dune.demon.nl

Werkgroep Hardware & Video
Simon Voortman - voorzitter - 0187 - 687 591 s.jvoortman@freeler.nl
Pieter Drost - secretaris p.drost@mchaaglanden.nl

Expo team
Aad Bezemer - coördinator - 076 - 541 71 09 aw.bezemer@hccnet.nl
Matt Hendriks - coördinator riscosexpo@care-it.demon.nl