Uitnodiging RVA

Aan de afgevaardigden van de regio's, regiocoördinator, kascommissie- en werkgroep leden.

Beste mensen,

Het landelijk bestuur nodigt u uit voor 't overleg van de Raad van Afgevaardigden op zaterdag 22 oktober 2005, aanvang 11:00 uur einde 17:00 uur.

Locatie

We zijn weer te gast bij de regio Gooi- en Eemland:

speeltuinvereniging "De Rivierenwijk"
Dollardstraat 119
Amersfoort
Telefoon nr. locatie: 033 4620082

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Verslag RvA vergadering 23 april 2005.
 5. Expo ervaring 2005.
 6. Expo team 2006?
 7. Redacteur Asterisk.
 8. Demoteam, apparatuur.
 9. Budget 2006, inclusief contributie 2006.
 10. Regio naamgeving.
 11. Rondgang langs regio's. Verkiezing vertegenwoordigers in februari, procedure cq. afspraken mbt. 'slapende leden' die bij de 7 regio's zijn 'ingelijfd'.
 12. Regio activiteiten.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Tot de 22ste oktober in Amersfoort. Als u verhindert mocht zijn geef dat door, opdat Nico en zijn afdeling niet op oud brood moeten kieskauwen en zorg dat uw regio door een ander wordt vertegenwoordigt en regel een machtiging voor hem.
Dat is van belang voor de besluitvorming in een op afvaardiging gebaseerd overleg.

Voor 't hoofdbestuur: Henry Kroon.