Big Ben Club CD5

De club is van plan om tijdens de RISC OS Expo in juni 2006 wederom een Big Ben Club CD-Rom (nummer 5 alweer) uit te gaan brengen.

Uiteraard moet dat ding vooraf gevuld en getest worden.
Graag willen wij daarom een ieder oproepen om materiaal voor op die CD-Rom aan te dragen welke voor publikatie geschikt is.

Bij voorkeur zou het dan moeten gaan om:

Wat kan/mag niet: Alle copyrighted software en artikelen waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming voor publikatie is gegeven.

Vanwege de krappe planning is de sluitingsdatum voor aanlevering: 31 januari 2006!
En bedenk: zonder INPUT, geen OUTPUT!

Daarnaast is er een redelijke kans dat dit onze laatste kans is!
Misschien is de RISC OS Expo 2006 en ook BBC-CD5 wel de laatste...
Dus daarom kom op met wat je met anderen wilt delen.

Waar kunt u materiaal aanleveren:

Per e-mail naar Kees Grinwis <dune@dune.demon.nl>
Uploaden naar de Big Club website (zodra de webmaster dat technisch mogelijk heeft gemaakt.)
Uploaden naar UniCorn BBS te Arnhem, telefoon: 026-4425506.
Uploaden naar The Coast BBS te Ouddorp, telefoon: 0187-683942
Uploaden naar BBS De Randstad te De Haag, telefoon: 70-3557975
Per diskette naar de clubsoftware service, adres zie *Asterisk.
Op een Big Ben Club regiobijeenkomst meegeven aan een van de onderstaande genoemde personen.
Kortom met uw hulp kan die BBC CD5 dus barstens vol komen...
Wij zien uw input en reacties gaarne tegemoet.

In de maand februari 2006 gaat een groepje testers aan de slag om zoveel mogelijk onvolkomenheden en fouten op te sporen en te laten verhelpen. In maart volgt dan nog een 2e testronde, en in april moet de definitieve versie naar de producent. In mei 2006 wordt BBC CD5 meegezonden met de jaarlijkse papieren versie van de *Asterisk, samen met uw lidmaatschapskaart.

Alvast onze hartelijke dank voor de medewerking,
het Big Ben Club CD5 team.
Kees Grinwis, samensteller en tester,
Peter van den Berg, mede-samensteller, tester en producent,
Charles Deckers, club softwareservice,
Henri Derksen, tester,
Simon Voortman, tester,
Pieter Drost, tester.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
Big Ben Club regio coördinator.