Cursus LaTeX deel 4

waarmee Dick Tanis steeds dieper in LaTeX duikt

Dit is deel 4 van de LaTeX cursus. Deze keer behandelen we diverse structuren die een LaTeX-doc allemaal kan bevatten. Hierna kun je nu echt aan de slag om bijvoorbeeld een verslag met LaTeX te maken.

Natuurlijk moet een goed artikel/boek een logische indeling bevatten met hoofdstukken, paragrafen en sub-paragrafen zodat de lezer de draad niet kwijt raakt in het verhaal. In LaTeX kunnen we aangeven wanneer deze moeten starten. In deel 1 van onze cursus hebben we er al een paar gezien maar ze worden deze keer met syntax uitgelegd.

De volgende structuur-commando's worden in een article- klasse (wat we als 1e moeten aangeven met \documentclass) gebruikt:

\section{...}
\subsection{...}
\subsubsection{...}
\paragraph{...}
\subparagraph{...}

Tussen de accolades komt de titel van de bewuste paragraaf of sub-paragraaf etc.

Er is verder een mogelijkheid om het document op te splitsen zonder dat de paragraaf en hoofdstuk-nummering wordt beïnvloed, dit kan met:

\part{...}

Het begin van een hoofdstuk wordt gestart met:

\chapter{...}

Dit commando is alleen beschikbaar bij het gebruik van de report- en book-klasse. Aangezien artikelen dus geen hoofdstukken kunnen bevatten, is het dus eenvoudig om een bestaand artikel, geschreven in LaTeX op te nemen als hoofdstuk in een boek of verslag. Verder hoeven we geen zorgen te maken over de indeling van witruimte, lettertypegrootte van de titels, aangezien LaTeX dat automatisch regelt.

Verder is er nog \appendix. Dit commando verandert de hoofdstuk-nummering in romeinse cijfers. Bij article-klasse verandert de section -nummering.

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat door gebruik te maken van deze structuur-commando's, de inhoudsopgave automatisch gemaakt kan worden. Met het commando

\tableofcontents

wordt de inhoudsopgave gemaakt uit de opgegeven hoofdstukken, paragrafen etc die LaTeX tot dan is tegengekomen. Aangezien de inhoudsopgave meestal aan het begin van het document staat betekent dat de inhoudsopgave leeg zou zijn omdat de structuur-commando's, bijvoorbeeld een hoofdstuk, nog niet zijn 'gezien' door LaTeX. Het document zal dus twee maal door LaTeX verwerkt moeten worden om de juiste inhoudsopgave te krijgen. Het is zelfs mogelijk dat een document drie keer verwerkt moet worden. LaTeX zal dat aangeven als dit het geval is.

Verder is er nog een toevoeging mogelijk aan de structuur-commando's. Dit is de *. Door namelijk een * toe te voegen krijgt de titel van het bewuste hoofdstuk, paragraaf etc geen nummer meer en wordt deze niet opgenomen in de inhoudsopgave. Bijvoorbeeld \section{LaTeX ver vooruit} wordt \section*{LaTeX ver vooruit}.

Normaal komen de titels van hoofdstukken, paragrafen etc in de inhoudsopgave te staan, precies zoals ze in de tekst zijn ingevoerd. Soms is dit niet mogelijk als bijvoorbeeld een titel van een hoofstuk erg lang is en deze niet in de inhoudsopgave past. Het is dan mogelijk om een alternatieve titel mee te geven met het structuur-commando voor de inhoudsopgave. Deze komt dan voor de werkelijke titel van het hoofstuk, paragraaf etc.

\chapter[Dit komt in de inhoudsopgave],{Dit is een hele lange saaie titel voor het eerste hoofdstuk}

Zoals als we al in deel 1 hebben gezien, kunnen we de titel van het document invoegen met het commando:

\maketitle

De titel wordt natuurlijk gedefinieerd in:

\title{...}, \author{...} of soms nog \date{...}

We kunnen ook nog meerdere auteurs aangeven in \author door \and tussen elke naam te zetten.

De book-klasse heeft nog drie extra structuur-commando's die erg handig zijn voor een goede en mooie indeling. Deze commando's veranderen namelijk de koppen van titels en de nummering zoals in een normaal boek.

\frontmatter wordt direct geplaatst na \begin{document}. De bladzijden krijgen nu romeinse cijfers als nummer en de paragrafen etc worden niet meer genummerd maar komen wel in de inhoudsopgave. Dit is in tegenstelling tot het gebruik van de * waarbij de titel niet in de inhoudsopgave komt.

\mainmatter komt voor het 1e hoofdstuk van het boek. De bladzijde-nummering is weer als 'normale' arabische cijfers en de pagina-nummering start weer opnieuw.

\appendix start natuurlijk de appendix. Na dit commando worden de hoofdstukken genummerd met letters.

\backmatter komt voor het allerlaatste gedeelte van het boek, zoals de bibliografie en de index.

Zo dit waren de meest belangrijke structuren voor het maken van een goede indeling van een LaTeX-document. De volgende keer ga ik nog andere belangrijke structuren behandelen die voor een goede tekst noodzakelijk zijn zoals: voetnoten, referenties, opsommingen, tabellen etc.

Voor verdere opmerkingen of vragen, ben ik bereikbaar op onderstaand e-mailadres:
dtanis@student.ru.nl
Dick Tanis