Heemskerk
Albert Meijer 0251 - 23 91 62albert.meijer@icu.nl
Leo Smiers, 075 - 622 03 84
Basisschool De Ark,
Elbestraat 4,
1966 XJ Heemskerk.
telefoon in de zaal: 0251-253232 2e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur
Voor bereikbaarheid: zie routekaart en beschrijving
Jaarvergadering van deze regio: zaterdagmiddag 14 januari 2006.

Oost (Gld)
Coert Smit 0317 - 31 70 10, c.smit@hccnet.nl
Johan Kruize 024 - 641 56 34, johan.kruize@aconet.org,
Aconet: 77:8500/504.27
UniCorn BBS 026 - 442 55 06, henri.derksen@aconet.org
'De Wieken' zaal 1.3, eerste etage,
Prinses Irenestraat 49,
6661 EA Elst (Gld.)
telefoon 0481 - 375 283.
1e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje
Jaarvergadering van deze regio: zaterdagmiddag 7 januari 2006.
Agenda:
5 november regiomiddag met vragenuurtje.
3 december regiomiddag met vragenuurtje.
7 januari 2006 regio ledenvergadering met vragenuurtje.

Drachten
Hans Heerbaart 058 - 212 70 24, hans.heerbaart@vitens.nl
Henk Zwanenburg 0512 - 51 79 80, henk.zwanenburg@planet.nl
Buurthuis "De Skule",
De Hoge Bomen 2,
9203 ND Drachten
3e vrijdag van de maand van19:00 - 23:00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie beschrijving
Jaarvergadering van deze regio: vrijdagavond 16 december 2005.

Almelo
Frans Gasthuis 0546 - 62 23 18.
'De Compaan',
Maardijk 83a,
7606 KT Almelo.
telefoon in de zaal: 0546-456714
1e dinsdag van de maand van 20.00 - 23.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje
Voor de laatste informatie, ga naar: http://www.fgdesign.nl/bbc
Jaarvergadering van deze regio: dinsdagavond 7 februari 2006.

Amstelveen
Roel Boesenkool 075 - 641 19 81,
VOKA - gebouw,
Vierlingsbeeklaan,
1187 AS Bovenkerk / Amstelveen.
Laatste zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Letop! Op zaterdag 31 december is het oudejaarsdag en de regiobijeenkomst gaat naar 17 december.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje
Jaarvergadering van deze regio: zaterdagmiddag 29 januari 2006.

De regio Amstelveen komt in 2005 bijeen op:
zaterdag 19 november en
zaterdag 17 december in het VOKA gebouw te Bovenkerk.
Op zaterdag 29 januari 2006 is er tijdens de regiomiddag een korte jaarvergadering waarbij de leden zullen worden vergast op een kleine conference waarin onder meer wordt teruggeblikt op 2005. De drie huidige bestuursleden zullen hopelijk de voorzitter bijvallen in een sketchje voor vier heren om de leden te overtuigen van de noodzaak van hun herverkiezing.

Amersfoort
Nico Blom 033 - 461 01 40, nico.blom@casema.nl
Speeltuinvereniging 'De Rivierenwijk',
Dollardstraat 119,
3812 EV Amersfoort.
Telefoon 033 - 462 00 82. 3e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje
Jaarvergadering van deze regio: zaterdagmiddag 21 januari 2006.

Rijswijk (Z-H)
Kees Grinwis, interim-voorzitter
Piet Zuiderwijk 070 - 391 20 82, pietzuiderwijk@planet.nl,
BBS de Randstad 070 - 355 79 75.
Website: http://josti.fol.nl/BigBen.html
Welzijnsgebouw 'De Ottoburg' zaal 142,
Esdoornstraat 3a,
2282 RZ Rijswijk.
elke donderdag van 20.00 - 23.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje
Jaarvergadering van deze regio: donderdagavond 2 februari 2006.
Agenda: zie het

van de regio.

Werkgroep Genealogie
G.A.M. Battes - voorzitter - 079 - 351 18 45, gerard.battes@wanadoo.nl
B.S.P. van den Aardweg - secretaris - 079 - 321 29 18, bspvda@hetnet.nl

Werkgroep 8-bitters
Henri Derksen - voorzitter - henri.derksen@aconet.org, Aconet: 77:8500/504.1, fax: 026 - 442 55 06.
Johan Kruize - secretaris - 024 - 641 56 34,
johan.kruize@aconet.org Aconet: 77:8500/504.27

Werkgroep Acorn-NL
Contact persoon: Kees Grinwis
dune@dune.demon.nl

Werkgroep Hardware & Video
Simon Voortman - voorzitter - 0187 - 687 591 s.jvoortman@freeler.nl
Pieter Drost - secretaris p.drost@mchaaglanden.nl

Expo team
Aad Bezemer - coördinator - 076 - 541 71 09 aw.bezemer@hccnet.nl
Matt Hendriks - coördinator riscosexpo@care-it.demon.nl