Cursus LaTeX deel 5
waarin Dick Tanis ons van nog meer informatie voorziet

Dit is deel 5 van de LaTeX cursus. We gaan verder met de structuren waar we de vorig keer mee zijn gestopt. Onder andere het maken van opsommingen, referenties, voetnoten etc komen deze keer aan bod.

In boeken, artikelen en verslagen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van referenties die wijzen naar een andere deel in het document, bijvoorbeeld naar een tabel, figuur of een klein stukje tekst waarin iets kort uitgelegd wordt. We kunnen natuurlijk hard, een pagina/paragraaf-nummer invoegen naar een referentie, maar als we later ergens een pagina/paragraaf invoegen dan moet de referentie ook weer aangepast worden. Dit is niet handig maar met de volgende commando's is het geen probleem meer.

\label{marker}, \ref{marker} en \pageref{marker}

Bij marker moet een naam ingevuld worden waarmee we de referentie kunnen identificeren. LaTeX vervangt alle \ref commando's door het nummer van de paragraaf, tabel, figuur waar het corresponderende \label voor staat. \pagerefs geeft het paginanummer weer waar de desbetreffende referentie staat.

\section{Interne referenties}
Hierbij \label{sec:ref}een voorbeeld van een referentie binnen dit document. Zie paragraaf~\ref{sec:ref} op pagina~\pageref{sec:ref} voor meer informatie.

Ook voetnoten kunnen we maken met LaTeX via het commando
\footnote{voetnoot tekst}

De voetnoot wordt aan het einde van de huidige pagina neergezet.

Voetnoten\footnote{Dit is een voetnoot.}
worden altijd gebruikt bij wetenschappelijke artikelen en scripties. Met \LaTeX{} gaat dit heel eenvoudig.

Natuurlijk kunnen we teksten ook onderstrepen en accentueren.
\underline{tekst}
onderstreept de tekst tussen de accolades.

Voor accentueren van tekst gebruikt LaTeX standaard de italic-stijl van het standaard lettertype. Met
\emph{geaccentueerde tekst}
accentueren we de tekst die tussen de accolades staat. \emph{
Als we een tekst nog een keer accentueren binnenin een tekst die al geaccentueerd is, dan maakt \LaTeX{} daar \emph{ongeaccentueerde tekst} van.}

Let wel op dat er verschil is tussen een tekst in italic-stijl zetten of de tekst accentueren. Want ook tekst in italic-stijl kan geaccentueerd worden, kijk maar naar het volgende voorbeeld.

\textit{
Tekst in italic-stijl kan \emph{geaccentuurd} worden.} Ook met \textsf{\emph{schreefloze} lettertypes} en \texttt{\emph{typemachine} lettertypes} kunnen we accentueren.

Tabellen, opsommingen etc zijn in LaTeX een soort 'omgeving'. Omgevingen zijn als volgt gedefinieerd:
\begin[type omgeving} tekst \end{type omgeving}

Hierbij kan een bepaalde omgeving in een andere omgeving bevinden zolang die maar juist is gerangschikt. Oftewel als omgeving 2 start in omgeving 1 dan mag het einde van omgeving 2 niet buiten het einde van omgeving 1 staan. Zie hieronder. \begin{aaa}...\begin{bbb}...\end{bbb}...end{aaa}

We beginnen eerst met lijsten. Met itemize kunnen we eenvoudige lijsten maken. Met enumerate maken we genummerde lijsten en met description kunnen we lijsten met beschrijvingen maken. \flushleft
\begin{enumerate}
\item Diverse lijsten kunnen zonder problemen door elkaar heen gebruikt worden:
\begin{itemize}
\item Maar dat ziet er belachelijk uit.
\item[-] Met een streep.
\end{itemize}
\item Onthoud:
\begin{description}
\item[Stom] is het mixen van diverse type lijsten.
\item[Slim] is het maken van mooi overzichtelijke lijsten.
\end{description}
\end{enumerate}

Met de omgevingen flushleft, flushright en center kunnen we ook de uitlijning van paragrafen instellen.

\begin{flushleft}
Deze tekst is\\ links uitgelijnd. \LaTeX{} vult de tekst dus niet uit over de volledige breedte. \end{flushleft}

\begin{flushright}
Deze tekst is rechts uitgelijd. \LaTeX{} vult de tekst dus niet uit over de volledige breedte. \end{flushright}

\begin{center}
Deze tekst is gecentreerd.
\end{center}

Zo dit was het voor deze keer. De volgende keer behandelen we nog meer omgevingen zoals tabellen en figuren.

Voor verdere opmerkingen of vragen, ben ik bereikbaar op onderstaand e-mailadres:

dtanis@student.ru.nl

Dick Tanis