Rooster van aftreden; regio bestuur Big Ben Club regio Oost (3, 5, 11 en 15)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Voorzitter: Coert Smit X X X
Penningmeester: Coert Smit X X X
Secretaris: Henri Derksen X X X
Afgevaardigde: Johan Kruize X X X X
Bestuursleden om de 3 jaar, afgevaardigden om de 2 jaar, cornform statuten. De nieuw gekozen bestuursleden treden aan in 2006 en daarna pas weer af conform het bekende (doorgetrokken) rooster van aftreden in de jaren na 2006. Zie statuten artikel 25 lid 2: Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden. Met andere woorden; conform het rooster van aftreden (een andere RvA ;-).