Cursus LaTeX deel 6
ook nu weer van de hand van Dick Tanis

Dit is alweer deel 6 van onze LaTeX cursus en wij zijn nog lang niet klaar, dus hier komt een nieuwe portie LaTeX. Deze keer behandelen we nog meer omgevingen zoals citaties en samenvattingen.

Citeren van tekst gaat heel eenvoudig in LaTeX. Hieronder een voorbeeldje:

\begin{quote}
 \begin{verbatim}
 \begin{quote}
Citeren van tekst gaat heel eenvoudig in \LaTeX. Hieronder een voorbeeldje:\\
 \end{quote}
 }
\end{quote}

Deze omgeving is ook bedoeld om een voorbeeld van iets te geven zoals we precies hierboven gedaan hebben. We kunnen quote ook gebruiken om belangrijke passages van een tekst aan te halen.

Er zijn verder nog twee omgevingen die hetzelfde doen. Namelijk quotation en verse. Aan Quotation hebben we niet zoveel aangezien deze bij elke nieuwe paragraaf de 1e regel inspringt en is alleen handig bij lange voorbeelden/citaten die op een Engelse manier opgemaakt moeten worden. Verse kunnen we gebruiken voor gedichten. Hierbij sluiten we elke regel van het gedicht af met \\. en een nieuw vers beginnen we op een nieuwe regel.

Hierbij een klein gedichtje als voorbeeld.
\begin{flushleft}
\parbox{5.7cm}{
\begin{verse}

De sjimpansee doet niet mee.\\
De sjimpansee is ziek van de zee.\\

Er gaat zoveel water in de zee.\\
Meent de sjimpansee.
\end{verse}
}
\end{flushleft}

Een belangrijke omgeving voor het maken van artikelen of verslagen is abstract. De omgeving gebruiken we om een samenvatting in te zetten.

\begin{abstract}
Dit is een beginnerscurus over \LaTeX.
\end{abstract}

Als we tekst monospaced (elke letter gebruikt dezelfde ruimte, inclusief spaties) willen neerzetten zoals broncode van programma's of bijvoorbeeld html dan gebruiken we de verbatim omgeving. LaTeX commando's worden in deze omgeving genegeerd en de opmaak van de tekst (inclusief alle spaties en returns wordt nu niet meer genegeerd.

Een voorbeeldje van een C-programma:

\begin{verbatim}

#include <stdio.h>

#include <string.h>

int main(void)

{

char tekst[255];

printf("Vul wat in? ");

scanf("%s",tekst);

if (strcmp(tekst,"")==0)

printf("u heeft niets ingetoetst");

printf("Dit heeft u ingevuld: %s\n",tekst);

}

\end{verbatim}

Deze optie kan ook gebruikt worden in een paragraaf via

\verb+tekst+

Hierin staat + voor het afgrenskarakter van de tekst. Dat kan alles zijn behalve een letter, * of een spatie. Zowel voor de verbatim omgeving als het \verbatim commando is er ook nog een 'ster'- versie die de spaties accentueert.

Een assembler programmaatje

\begin{verbatim*}
 STMFD  R13!,{R0,R1,R14}
 SWI   "OS_GetEnv"
 LDRB  R1,[R0],#1
 CMP   R1,#&20      ; =" " (32)
 BNE   &00000008
 SWI   "XOS_CLI"
 LDMFD  R13!,{R0,R1,PC}^
\end{verbatim*}

\verb*%Een   spatie  voorbeeldje%

Verder mag de verbatim omgeving en het \verbatim commando niet als parameter van andere commando's gebruikt worden.

Dit was het voor deze keer. De volgende keer behandelen we het maken van tabellen en zwevende objecten.

Voor verdere opmerkingen of vragen, ben ik bereikbaar op onderstaand e-mailadres:

dtanis@student.ru.nl

Dick Tanis