Regio en bestuur

Vorig jaar zijn veel regio's samengevoegd. Als je de regio's anders indeelt is ook extra aandacht nodig voor het bestuur in die regio's. Dus kreeg iedereen bij de jaarlijkse acceptgiro een oproep voor de jaarvergadering in zijn regio. Tussen half december en eind februari hield elke regio zo'n bijeenkomst, waar alle regioleden hun lof (of hun gal) kwijtkonden en een regiobestuur moesten kiezen.

Sommige regio's maakten er een echte vergadering van, met agenda en notulen, maar bij de meeste was een korte onderbreking van het vrolijk computeren voldoende en werd het zittend regiobestuur met passend applaus herkozen.

Bij één regio ging het (bijna) mis: het aftredend bestuur wilde stoppen maar niemand wou hun taak overnemen, terwijl ieder wel graag wil dat de regiobijeenkomsten doorgaan. Laat het landelijk bestuur die dan maar organiseren, vond men.

Mooi niet dus. Zaalruimte regelt een regio zelf, en wie afspraken maakt draait zelf op voor de betaling. Dat hoeft niet uit eigen zak, er komt geld uit de landelijke kas, een jaar vooruit zelfs. Maar als niemand in de regio dat wil verzorgen (en echt, het is geen zware klus), dan houdt het op.

Gelukkig draait de betreffende regio gewoon door. Met het oude bestuur. Dat (terecht) boos is over het super-consumentisme van de regioleden, die te lamlendig zijn om bij toerbeurt ook zelf 'ns wat te doen.

Uit de verslagen van de zeven regio-jaarvergaderingen is onderstaand overzicht gedestilleerd. Ook het aantal regioleden (per 30 maart 2006) is vermeld, en de stemverhouding in de Raad van Afgevaardigden.