Een kleiner Free venster
door Henri Derksen

Hebben jullie ook zo'n overvolle desktop op het scherm? Voor een van die zaken is een veel kleiner en toch overzichterlijkere afbeelding mogelijk, namelijk van het windowtje wat je de vrije ruimte op elke disk laat zien, de Free menukeuze dus.

Normaal is die vrij groot, maar door zelf de template aan te passen is dat sterk te vereenvoudigen met behoud van overzichtelijke informatie. Zie voor een soortgelijk project de framerate in de Displaymanager aanpassen, wat ik in een eerdere *Asterisk al eens uitgelegd heb in het artikel: "Displaymanager finetunen" *22.05 van juni 2004.

Wat moet je voor een kleiner Free window allemaal doen? Heel simpel, maak een nieuwe directory genaamd Free aan in de map:

ADFS::HardDisc4.$.!BOOT.Resources.Configure

Zet daarin het met deze *Asterisk meegeleverde nieuwe "Templates" bestand. Open Resources:$.Resources.Free en copieer van daaruit het "Messages" bestand eveneens naar de zojuist aangemaakte map !Boot.Resources.Configure.Free. Het bestand "Messages" is om twee redenen niet meegeleverd, namelijk omdat het per Copyrighted Acorn/Pace/RISC OS Ltd is, en ten tweede omdat het per RISC OS versie 3.xx, 4.xx of 5.xx verschillend is.

Maak met een editor een obeybestand (=Type FEB) genaamd ~Free aan, en zet daarin de tekst:

*Set Free$Path ADFS::HardDisc4.$.!Boot.Resources.Configure.Free.

Sla dit bestand ~Free nu op in de map: Boot.PreDesk van je !Boot structuur. Die tilde dient ervoor om deze obeyfile als laatste uit te laten voeren. Na de eerst volgende reset heb je die nieuwe Free actief. Deze oplossing heeft een nadeel, namelijk dat ie niet geschikt is voor kleurenblinden, wat je kunt testen door je schermmode tijdelijk grijstinten te laten weergeven. Maar de getalinformatie blijft dan wel leesbaar.

Veel plezier met Free op een wat rustiger desktop.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen.