Cursus LaTeX deel 8
voortgezet door Dick Tanis

Dit is alweer deel 8 van de LaTeX cursus. Zoals de vorige keer al vermeld, gaan we deze keer het opmaken van wiskundige formules behandelen. In deze cursus wordt alleen de basis behandeld maar er is echter nog veel meer mogelijk. Zeker met pakketten zoals AMS-LaTeX is bijna alles mogelijk.

Voor het gebruik van wiskundige symbolen in LaTeX moeten we in een speciale modus activeren. Als we wiskundige symbolen in een paragraaf willen dan zetten we deze tussen

\( en \), tussen $ of tussen \begin{math} en \end{math}.

Het kwadraat van de schuine zijde $c$ van een rechthoekige driehoek is gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekszijden $a$ en $b$ oftewel in formule vorm: $c^{2}=a^{2}+b^{2}$

Het woord Tex wordt uitgesproken als \(\tau\epsilon\chi\).\\[6pt]

100~m$^{3}$ water\\[6pt]
Acorn at \begin{math}\heartsuit\end{math}

Als we grote wiskundige vergelijkingen willen gebruiken die buiten een paragraaf staan dan gebruiken we een wiskundige 'omgeving' inplaats dat we zelf de paragraaf gaan opsplitsen. Deze wiskundige omgeving kunnen we starten met \[ of \begin{displaymath} en eindigen met \] of \end{displaymath}.

Het kwadraat van de schuine zijde $c$ van een rechthoekige driehoek is gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekszijden $a$ en $b$ oftewel in formule vorm: \begin{displaymath}
c^{2}=a^{2}+b^{2} \end{displaymath} maar we kunnen ook zeggen dat:

\[a^{2}=c^{2}-b^{2}\]

Als we onze vergelijkingen ook nog willen nummeren, dan gebruiken we de equation omgeving. Via \label kunnen we natuurlijk de vergelijking een label geven en met \ref of met \eqref kunnen we in de tekst verwijzen naar de desbetreffende vergelijking:

\begin{equation} \label{eq:eps}
\epsilon > 0
\end{equation}
Dit lineaire stelsel heeft deze voorwaarden (\ref{eq:eps}) voor de
eigenwaarden $\epsilon$. Uit voorwaarde (\eqref{eq:eps} blijkt ook \ldots

Verder is er een groot verschil in opmaak tussen het gebruik van wiskundige symbolen/vergelijkingen in een paragraaf en wiskundige vergelijkingen in een 'omgeving':

$\lim_{n \to \infty}
\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}
=\frac{\pi^2}{6}$

\begin{displaymath}
\lim_{n \to \infty}
\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}
=\frac{\pi^2}{6}
\end{displaymath}

Er zijn ook grote verschillen tussen de speciale wiskunde-modus en de normale tekst-modus. Bijvoorbeeld in wiskunde-modus:

  1. Hebben de meeste spaties en returns geen enkele betekenis en worden dus genegeerd. Het is zo dat de spaties die tussen de verschillende symbolen in formules staan worden bepaald aan de hand van welke symbolen/wiskundige tekens er gebruikt worden en met de commando's \,, \quad of \qquad.
  2. Mogen lege regels niet. Een losstaande formule kan maar 1 paragraaf zijn.
  3. Wordt elk letter beschouwd als een variabele en krijgt de bijbehorende opmaak. Als we in een formule stukken tekst (standaard lettertype) willen dan moeten we het commando \textrm{...} gebruiken.
\begin{equation}
\forall x \in \mathbf{R}:
\qquad x^{2} \geq 0
\end{equation}

\begin{equation}
\qquad x^{2} \geq 0\qquad
\textrm{voor alle }x\in\mathbf{R}
\end{equation}

Eigenlijk is het symbool R niet echt het meest gebruikte symbool voor de verzameling van reële getallen. Meestal wordt er gebruikt van een 'ongevulde' vette R. Deze zit niet standaard in LaTeX wel in het pakket amsfonts en amssymb. Het vorige voorbeeld wordt dan als volgt:

\begin{equation}
\qquad x^{2} \geq 0\qquad
\textrm{voor alle }x\in\mathbb{R}
\end{equation}

Zoals we al vaak gezien wordt er in de wiskundige-modus veel gebruik gemaakt van accolades. Dit komt omdat de meest commando's in deze modus alleen maar werken op het karakter wat er direct achter staat. We moeten dus wel items groeperen tussen accolades om te zorgen dat het desbetreffende commando op het hele item werkt.

\begin{equation}
a^x+y \neq a^{x+y}
\end{equation}

Zo dit was het voor deze keer. De volgende gaan we verder met het maken van formules in LaTeX. We behandelen dan allerlei wiskundige functie, integralen, differentiaal vergelijkingen, vectoren en matrices.

Voor verdere opmerkingen of vragen, ben ik bereikbaar op onderstaand e-mailadres:

dtanis@student.ru.nl

Dick Tanis