RISC OS

In deze nummer 4:

Voorpagina
riscynieuws.net
Cursus LaTeX deel 8
Notulen lente-RvA
Update 3 van de jaarindex
advertentie R-Comp
Colofon
Big Ben Club
regio's, agenda's, werkgroepen

Voor de juni editie
wordt de kopij datum
zaterdag
27 mei 2006