Big Ben Club CD 5 errata

Ondanks de voortreffelijk inzet van en de zorgvuldige afwerking door een aantal clubmensen, kunnen er toch foutjes optreden. Dit bericht maakt hier melding van en getracht wordt aanwijzingen te geven voor oplossen van de (storende) fout.

Op dit moment is de redactie maar een enkele fout gemeld. Het woord in de kop zou dus vervangen moeten worden door 'erratum'.

Ontbreken van plaatjes bij Acorn machinelijst
(Gemeld door Charles Deckers)
Bij het overzicht van Acorn Machines ontbreekt de map met plaatjes van de machines. Dit overzicht is op de CD te vinden als html-bestand CDFS::BIGBENCD5.$.Documents.Hardware.Acornmachinelist.MachineLst/ht .
Deze plaatjes zitten wel in het DRAW-bestand 'MachineLst/dr' , aanwezig in dezelfde map en kunnen dus via DRAW bekeken worden.
(Bovenstaande links zijn alleen goed te gebruiken in Fresco. Proberen dus. Wel de CD in de drive leggen en RISC OS gebruiken, voordat op een van de bovenstaande links geklikt wordt!)