Uitnodiging voor het najaarsoverleg

van de Raad van Afgevaardigden.

Aan de afgevaardigden van de regio's, regiocoördinator, leden van de werkgroepen, leden van de kascommissie.

Beste mensen,

Ik nodig u allen graag uit voor de bijeenkomst van de Raad van Afgevaardigden
op zaterdag 21 oktober 2006 om 10:00 uur.
We gaan door tot uiterlijk 13:00 uur; we moeten dan plaats maken voor de regio-bijeenkomst. Reden te meer, onze tijd goed te besteden.
Er wordt opnieuw gezorgd voor koffie, thee, een glas melk, broodjes en krentenbollen naar believen.

U bent welkom op de locatie van de regio Gooi- en Eemland:

speeltuinveren. "De Rivierenwijk"
Dollardstraat 119
Amersfoort

Telefoon locatie: (033) 462 00 82

We kunnen het hebben over het lopende verenigingsjaar en de ontwikkelingen dit jaar. Ik verwijs naar de concept-notulen van het voorjaarsoverleg, gepubliceerd in de mei editie van de Asterisk (2006, nr 4). We moeten het hebben over doelen en activiteiten voor het nieuwe jaar, en in elk geval over de begroting die door Paul in concept is opgemaakt (zie bijlage).

Ik stel voor, de volgende punten te bespreken:

  1. opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda
  2. bespreking van de notulen van het RvA overleg van 22 april 2006 (zie Asterisk 24-04); vaststellen van de notulen
  3. plannen, wensen, prioriteiten 2007 - in het bijzonder de
  4. EXPO of "Landelijke Dag" 2007
  5. begroting 2007 (zie bijgaand concept)
  6. rondje activiteiten regio's en werkgroepen
  7. rondvraag, datum voorjaars-RvA, afsluiten

Mocht u als afgevaardigde verhinderd zijn, laat uw regio door iemand anders vertegenwoordigen (en denk er aan, de machtiging te regelen).

Aan de leden van onze vereniging:

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het platform waar de knopen worden doorgehakt. Als lid kun je aan deze vertegenwoordigers van regio's en werkgroepen je suggesties meegeven.

Maar je bent ook zelf van harte welkom, als je wilt bijdragen aan plannen en activiteiten van onze vereniging. Je doet er wel goed aan, dat tevoren even af te stemmen met je vertegenwoordiger en het ook aan Jos Ulijn door te geven, zodat er bij de catering rekening mee kan worden gehouden.

Graag tot 21 oktober, Amersfoort, 10:00 uur!

Het hoofdbestuur:
Leo Smiers, voorzitter
Paul Porcelijn, enningmeester
Jos Ulijn, secretaris