Nieuwe redactie

Welkom en afscheid

Zoals jullie al gemerkt hebben heeft Peter van den Berg na 10 jaar en 100 edities van de Asterisk het redactionele stokje doorgegeven aan Wim Hendriks.

Allereerst wil ik Peter hartelijk bedanken voor de geweldige inspanning die hij heeft gedaan om al die edities op tijd bij ons te krijgen. Hij zorgde niet alleen iedere keer weer voor een Asterisk maar heeft ons clubmagazine ook het electronische tijdperk ingeloodst waardoor wij nu 10 maal per jaar een electorische versie ontvangen (en nog eenmaal per jaar een papieren versie). Als blijk van onze waardering heeft het bestuur hem toegezegd dat hij een printer kan uitzoeken als vervanging van de club printer (die nu door de secretaris wordt gebruikt).

Ik wil nu graag Wim heel welkom heten. Dit is alweer de derde Asterisk die onder zijn redactie verschijnt. Helaas heb ik moeten lezen dat hij nu al kampt met een gering aanbod van artikelen. Ik wil iedereen dan ook oproepen om eens een artikel te schrijven voor de Asterisk. Ik ben in ieder geval van plan om wat vaker een artikel te gaan schrijven. Tenslotte wens ik Wim heel veel plezier in het maken van de Asterisk.

Leo Smiers
Voorzitter Big Ben Club