RISC OS

In nummer 8 :

Voorpagina
riscynieuws.net
Nieuwe redactie
RISCOS België
Clubkanjers 2006
Uitnodiging RvA
Cursus LaTeX deel 10
Retro Game dag
archiveUpdate jaarindex
Colofon
Big Ben Club
regio's, agenda's, werkgroepen

Voor de november editie
wordt de kopij datum
maandag
30 oktober 2006