Wat opmerkingen van de redacteur

RISC OS Select discussion group

Deze maand is er weer wat te bleven in RISC OS land. Kees Grinwis heeft dan ook weer veel te melden. Uiteindelijk is er wat voor de Select-leden. Lang gewacht, maar zou het nu ook wat wezen? Omdat het nog niet klaar is, mogen we alvast een 'preview'-versie downloaden. De ontwikkelaars kunnen dan wat van deze early-testers opsteken. Dit gaat via de RISC OS Select Discussion Group. En die staat nu bol van de berichten. Maar dan moet je wel naar de juiste discusie group gaan, want Paul Middleton van RISCOS Ltd heeft noodgedwongen op dit ongelegen moment van server moeten wisselen. Jos Ulijn verzocht me die verandering te melden. Het is een persbericht van 31/10/06 waarin staat dat de discussie verplaatst is naar http://groups-beta.google.com/group/riscosselect . Je dient je aan te melden met vermelding van je select subscription number en/of bij Paul bekend zijnde emailadres. Mocht je dus het bericht van Paul gemist hebben, dan ben je nu op de hoogte.

Verslag RvA en papieren versie van Asterisk

Nog niet zo lang geleden heeft u een schrijven en een acceptgiro ontvangen van de Big Ben Club. Bij dit schrijven zat ook een verslag van het laatst gehouden overleg van de 'Raad van Afgevaardigen'. In punt 2 daarvan kunt u lezen dat dit verslag in Asterisk zou komen en die samen met de acceptgiro verstuurd zou worden. Een papieren versie dus. Dat was de bedoeling ja, maar niet gelukt. Maar om het verslag van de RvA niet verloren te laten gaan bij het oud papier, is het in dit nummer ook digitaal opgenomen zodat u dat via de index later weer simpel kan terugvinden.

Wat de papieren versie van Asterisk betreft, 1 maal per jaar is die er als gids voor de Expo in juni . Een aantal leden haalt geen digitale versie op en wil af en toe wel eentje per post ontvangen. Daar wordt aan gedacht, er wordt gedacht aan een eenvoudig te produceren versie, dicht bij deze html-document. Ik hoop dat bij het januarinummer voorelkaar te hebben.

Regiovergaderingen

Zover ik weet, ik zit er natuurlijk ook een beetje in als regiobestuurslid, moet er aan het begin van elk jaar een regiovergadering gehouden worden waarin de plannen voor het komende jaar, de financien daarvoor en de regiovertegenwoordiger geregeld worden. Als redaktie van dit blaadje zou ik daar de data van willen weten om ze op te nemen in de agenda van de regio's. Dus secretarissen stuur mij een mailtje met die en evt. andere gegevens en ik neem ze op in de agenda.

Spambestrijding en aconetpoints

Frank de Bruijn beheert IntAconet en AcoNetpoints en heeft daarbij erg veel last van spamberichten. Hij heeft een aantal maatregelen aangekondigd verwoord in het artikel 'Aconet en spam', om dat de baas te kunnen. U moet hier even notie van nemen want het is wel belangrijk. Zelf ben ik al twee keer tegen een maatregel aangelopen waardoor mijn bericht niet door het spamfilter kwam. Maar Frank heeft dat nu nog in de gaten.

Ik wil vooral wijzen op het stoppen van mail doorgeven aan points. Volgens Frank wordt dit niet meer gebruikt maar als je in de agenda kijkt kom je toch nog een aantal adressen met aconet.org en pointnummers tegen. Als ik het goed begrijp werkt dat dus niet meer (Henri D. opletten). Willen de betrokken personen aan mij wel werkende emailadressen doorgeven?

HCC-dagen

In het weekend van 26 november was er weer een grote computerbeurs in de Jaarbeurs. De groepering RISC OS binnen de vereniging HCC, een groepering waar ook vele Big Benners lid van zijn, was ook aanwezig en lieten naast de oude RiscPC ook twee A9's zien. Het deed me toch weer goed om in zo'n heavy PC omgeving ook wat anders te zien. Er was ruimte genoeg voor meer, maar ja voor zo kleine groep kost dat dan wel veel inspanning.

Redacteur Wim Hendriks