Kort verslag van de jaarvergadering regio Heemskerk.

Op zaterdag 13 januari 2007 heeft de regio Heemskerk een ledenvergadering gehouden. Aanwezig waren 5 leden, de voorzitter (Albert Meijer) en penningmeester (Wim Hendriks, tevens regiovertegenwoordiger). De secretaris (Jan Hoeve) was verlaat.

Door een van de leden (Dick Hollemans) is de afrekening 2006 en de begroting 2007 gecontroleerd en goed bevonden. Door de vergadering werd daarna het financieelverslag goedgekeurd. Van de aanwezige leden mochten de huidige bestuursleden opnieuw een jaar de functie uitvoeren. Zij waren tevreden over het afgelopen jaar. Als regiovertegenwoordiger werd Wim Hendriks aangewezen.

De begroting voor 2007 bevat hoofdzakelijk de huur voor 10 bijeenkomsten in de basisschool de Ark in Heemskerk. Om de moderne reeks RISC OS computers zoals Omega, Iyonix en A9 te ondersteunen is er behoefte aan een 100 Mb switch. De huidig hub voldoet hier niet aan. Door Leo Smiers werd geopperd om dan een NAS-drive met switch aan te schaffen. Hierop kan dan alle clubsoftware geplaatst worden en kan iedereen tijdens de bijeenkomst er bij. Dit werd door de vergadering accoord bevonden. Albert Meijer zal dit verder uitzoeken. Geschatte kosten: 100 euro.

Wim Hendriks