AcoNet, bijna overleden, en nu weer springlevend!

Door Henri Derksen

Een verhaal over de inkrimping, reorganisatie en modernisering van een kroonjuweel binnen de Nederlandse Acorn en RISC OS wereld; Het AcoNet netwerk gebaseerd op FTN (= FidoNet Technology Netwerk).

Hallo allemaal,

AcoPoster In de loop der jaren heeft u allemaal vast wel eens van Bulletin Board Systemen en ook AcoNet gehoord en/of gelezen, of er zelfs aan mee gedaan. Zoals bekend is daar om verschillende redenen een flinke achteruitgang in geweest. Ten eerste door de opkomst van internet, ten tweede door het vertrek van de programmeur van het Pointprogramma voor RISC OS !WimpLink genaamd. En uiteindelijk ook door het inkrimpen van het AcoNet netwerk door het vertrek van SysOps, d.w.z. zij die het werk achter de schermen doen.

Om deze neergaande lijn om te buigen had Frank de Bruijn als SysOp van BBS De Randstad in Den Haag al een flinke tijd een prachtige service opgebouwd welke hij 'IntAconet' noemde met zogenaamde E-Mail-lijsten welke aan de AcoNet EchoMailArea's gekoppeld waren, een voortborduursel op het werk van Ab Steeman destijds. Zie <URL:http://www.intaco.net>.

Zo konden de nieuwere gebruikers die alleen met E-Mail software werken toch gebruik maken van de mailrubrieken van AcoNet, en zij die de oude techniek en software trouw bleven konden en kunnen nog steeds blijven meedoen binnen AcoNet.

Daarnaast bestond er de mogelijkheid om E-Mail naar FTN-NetMail en omgekeerd te laten reizen via de zogenaamde IntAconet gateway. Deze laatste dienst heeft Frank moeten staken vanwege de overvloedige hoeveelheden spam die niet meer hanteerbaar waren. Bovendien is de noodzaak voor die E-Mail van/naar NetMail-gate stukken minder, nu steeds meer mensen ADSL en E-Mail hebben.

Enkele verstokte FTN-software-gebruikers wilden graag de beroemde usenet newsgroups uit de C.S.A.* reeks ontvangen. Lody Caenen verzorgde daarvoor een usenet naar FTN gateway, zodat AcoNet Hub 3, jarenlang bestuurd door Jan Vermeulen van TPWMS, die door kon geven aan de AcoNet nodes, BBSen en Points.

Maar het EchoMail gebeuren was altijd wel interessant. Om ook de HCC RISC OS Gebruikers Groep te bedienen werd eveneens de E-Mail-lijsten van die groepering via IntAconet naar AcoNet doorgesluisd. AcoNet is immers al zeer vele jaren een onafhankelijke mail-organisatie geweest. Elke Acorn en RISC OS club mag er gebruik van maken. De enige kanttekening daarbij is dat slechts enkele EchoMail rubrieken en gekoppelde E-Mail-lijsten alleen door leden van die clubs mogen worden beschreven. Dus voor niet leden zijn ze zoals dat zo mooi heet: read only ;-). Met andere woorden, men kan wel van die Club EchoMail kennis van nemen, maar als men actief mee wil doen in die clubs en ook wil kunnen schrijven om b.v. vragen te stellen, dan moet men terecht maar lid worden. Een prima prikkel.

En op de website van IntAconet is ook de RISC OS HelpDesk te benaderen, en zelfs die vragen worden naar AcoNet doorgegeven. Want zoals bekend bezit AcoNet heel veel kennis, en zijn er zeer veel mensen die alleen lezen, en heel af en toe eens ergens op reageren. En dat laatste kan net het antwoord op jouw vraag zijn.

Slechts twee AcoNet BBSystemen worden door de Big Ben Club financieel ondersteund, namelijk BBS de Randstad in Den Haag bij Regio Rijswijk (Z-H), en UniCorn BBS te Arnhem bij regio Oost. Maar ook de andere twee AcoNet BBSen, te weten The Coast in Ouddorp (Z-H) van Simon Voortman en The Poor Mans WorkStation van Jan Vermeulen in Wormerveer voerden de Big Ben Club en HCC RISC OS GG EchoMail rubrieken, en stelden ook de Clubsoftware waaronder de digitale *ASTERISKen aan leden beschikbaar.
Daartoe werd een ledenlijst met beperkte gegevens aan de SysOp's beschikbaar gesteld. Deze gingen en gaan daar vertrouwelijk mee om, en voorkomen zo dat niet leden gratis alle clubsoftware en *ASTERISKen zouden kunnen ophalen.

De Raad van Afgevaardigden van de Big Ben Club heeft najaar 2006 en voorjaar 2007 besloten om slechts enkele oudere nummers van de *Asterisk ouder dan 12 maanden en ontdaan van E-Mail adressen zoals de openbare ledenlijst, aan niet leden als kennismaking beschikbaar te stellen. Wil men ze alsnog allemaal hebben, dan moet men maar lid worden. En zo blijft de prikkel van de club gehandhaafd.

Maar aan al dit moois van AcoNet dreigde een einde te komen. Als eerste viel de C.S.A.* newsgroup-gateway droog, door wisseling van ISP bij Lody Caenen zo bleek later.
De grootste klap kwam echter toen het BBSysteem TPWMS van Jan Vermeulen ernstig crashte ;-(.
Jan had net een maand eerder al aangegeven e.e.a. bij hem thuis aan hardware en machine opstellingen te gaan reorganiseren. Hij is tenslotte ook al ouder dan 70 jaar.
Tja, daar stonden we dan, drie overgebleven AcoNet BBSystem zonder Hub. Omdat wij alle drie ook voor FidoNet bij JV onze post haalden en brachten, viel ook die FTN-verbinding weg.

Allereerst hebben we toen hard gewerkt om alle AcoNet verbindingen weer operationeel te krijgen. Dat is gelukt door na enig overleg en gepolder een andere FidoNet Hub te benaderen en te vragen of die ook als AcoNet Hub2 wilde fungeren?
Ja dat kon. En omdat die sysop Kees van Eeten genaamd, zijn systeem onder Linux draaide, bleek dat hij eveneens van zogenaamde internet naar FTN gateway software gebruik maakte. Ja dan is de vraag om de C.S.A.* gate weer op te tuigen snel gesteld.

Tevens hebben de AcoNet sysops van de gelegenheid gebruik gemaakt om een reeds lang op stapel staande wijziging van de EchoMail AreaTags door te voeren. Immers in sommige rubrieken was geen mail flow meer in en andere waren al heel veel langer geleden achterhaald. Bovendien was er in het verleden wel eens discussie over welke rubriek er nu gebruikt moest worden vanwege de 'overbelasting' van Algemeen.
Bijgaand het nieuwe lijstje EchoMail rubrieken. Uiteraard heeft Frank ook de daaraangekoppelde bijbehorende E-Mail-lijsten hernoemd. Zie <URL:http://www.intaco.net>. Alle AcoNet Points krijgen het lijstje EchoMailarea's aangereikt in een voor het !WimpLink pointprogramma geschikt formaat. Daarna zou de overgang bijna geruisloos goed moeten gaan.

AcoNet kent de volgende EchoMailAreas (=(semi)openbare Mail rubrieken):

EchoMailAreaTag      Omschrijving inhoud

ACO.ALG.ANNOUNCE Belangrijke mededelingen (was ACO.ALG.ACONET) ACO.ALG.APPLICATIES Softwarepakketten (was ACO.ALG.VRAAGBAAK) ACO.ALG.BBSINFO Informatie van/over BBS-en nieuwe bestanden ACO.ALG.BIGBEN Algemene Big Ben Club-zaken ACO.ALG.DATACOMM Datacommunicatie (ook internet en LAN) ACO.ALG.HANDEL Niet-commerciele aanbiedingen (was FRE.ALG.HANDEL) ACO.ALG.HARDWARE Hardware ACO.ALG.KLETS Het AcoBos ACO.ALG.LINUX Linux [en andere OSsen] ACO.ALG.NON-COMPUTER Boeken, muziek, puzzels, humor (maar geen klets...) ACO.ALG.PROGRAMMING Programmeren ACO.ALG.RISCOS-HELPDESK Ruggespraaklijst voor de HelpDesk ACO.ALG.OVERIG De rest... (was ACO.ALG.ALGEMEEN) ACO.HCC.RISCOSGG De HCC RISC OS Gebruikers Groep ACO.HCC.RISCOSGG-ANNOUNCE Aankondigingen/mededelingen van de HCC RISC OS GG ACO.RES.ACORN-NL BigBenClub WerkGroep AcornNL ACO.RES.BBCKADER Kaderzaken van de Big Ben Club ACO.RES.SYSOPS Sysop-zaken (was ACO.SYS.ALGEMEEN) ACO.RES.TESTS Tests BBS&Mailer/Point-software

De c.s.a. reeks afkomstig van internet News Groups:

COMP.SYS.ACORN.ADVOCACY
COMP.SYS.ACORN.ANNOUNCE
COMP.SYS.ACORN.APPS
COMP.SYS.ACORN.EXTRA-CPU
COMP.SYS.ACORN.GAMES
COMP.SYS.ACORN.HARDWARE
COMP.SYS.ACORN.MISC
COMP.SYS.ACORN.NETWORKING
COMP.SYS.ACORN.PROGRAMMER
COMP.SYS.ARM

Alleen beschikbaar op UniCorn BBS:

UNI.ALGEMEEN,       UniCorn_Algemeen
UNI.ATOM,         UniCorn_Atom
UNI.BBCRO3,        BigBenClub_Regio_Oost
UNI.DOWNLINKS,      UniCorn_DownLinks
UNI.RO3BEST,       BBC-RegioOostBestuur
UNI.SYSOPS,        UniCorn_Local_SysOps

FileEchoArea's:

ACONET   Voor typische AcoNet bestanden zoals de AcoNet NodeLijst,
      en ledenlijsten voor Big Ben Club leden, zodat de SysOp's
      weten welke leden toegang tot clubrubrieken mogen hebben.

ASTERISK  Voor de digitale Club Blad *Asterisk van de Big Ben Club
      wat 10 x per jaar verschijnt, en rondgezonden wordt.

Maar er is nog een heel andere nieuwe communicatiemethode samen met oude software te gebruiken. Het is natuurlijk onzinnig om via het analoge telefoonnet met modems duur betaalde mailverbindingen te blijven onderhouden, terwijl zowel de AcoNet SysOps's als de vele Points al langere tijd ook over TCP/IP middels ADSL tegen vaste huurprijzen beschikken.

Ook komt het voor dat points hun vaste KPN-lijn opzeggen en alleen nog via VoIP telefoneren. Een analoog modem wil op VoIP-lijnen niet goed werken. Logisch want er vinden op vele plaatsen analoog-digitaal-conversies plaats, en dat heeft invloed op de timing en de echo.

In FidoNet maken SysOps en Points al heel lang van die internet-route gebruik. Daarvoor is jaren geleden het zogenaamde BinkP protocol en bijbehorende software voor Windows en Linux zoals BinkD en Irex ontwikkeld. Voor RISC OS was er weinig tot niets voor het BinkP protocol via internet verbindingen.
Let op: BinkP is het protocol, en BinkD is een programma die dat protocol voert. RB-Menu

Achter de schermen heeft Frank de Bruijn al vier jaar gewerkt aan !ROSBink, een pracht van een communicatieprogramma voor RISC OS gebruikers. Vooral de help is werkelijk zeer goed verzorgd en zowel Engels- als Nederlands-talig.
Het programma was nog niet helemaal af, maar door de nood van het wegvallen van AcoNet Hub 3 en FidoNet Hub 60 bij JV is het nu versneld aan enkele gebruikers beschikbaar gesteld.
Zo moeten de nodes en Points hun inkomende en uitgaande mailpakketen nog handmatig omzetten van !ROSBink naar ZN, !WimpLink of BinklyTerm en terug. Dat wil zeggen men moet de outbound van !WimpLink (na een PackActie of CrashPoll) naar de outbound van !ROSBink copiŽren en daarbij ook de naam van het bestand hernoemen (=HexaDecimaliseren volgens de Binkley Style OutBound normen). Pas dan kan het naar de UpLink (=BossNode) of de Hub 2 worden weggebracht. Zie bijgaande tabel:

ROSBink bereikbaarheid:

BinkP internet domain FTN AKA       Bestandsnaam in Outbound

fido.ddutch.nl 77:8500/2@aconet 21340002/out = Double Dutch thecoast.servebbs.org 77:8500/100@aconet 21340064/out = The Coast aconet.mine.nu 77:8500/203@aconet 213400CB/out = BBS De Randstad unicornbbs.demon.nl 77:8500/504@aconet 213401F8/out = UniCorn BBS fido.ddutch.nl 2:280/53@fidonet 01180035/out = Double Dutch fido.ddutch.nl 2:280/5003@fidonet 0118138B/out = Double Dutch thecoast.servebbs.org 2:280/1049@fidonet 01180419/out = The Coast aconet.mine.nu 2:280/1203@fidonet 011804B3/out = BBS De Randstad unicornbbs.demon.nl 2:280/1208@fidonet 011804B8/out = UniCorn BBS fido.vlist.eu 2:280/5555@fidonet 011815B3/out = Michiel van der Vlist /out = extensie

Die geHexadecimaliseerde outbound bestandsnamen noemt men een zogenaamde BSO, afkorting voor Binkley Style Outbound. Zie de Help in !ROSBink.

Bij inkomend verkeer is het eenvoudiger, want daar kan men double clicken op de binnengekomen mailpakketten, en dan wordt het als het goed is direct door !WimpLink in de messagebase ingetossed. Zie het plaatje InBound/Gif.

RB-Help InBound

Momenteel wordt er o.a. gewerkt aan een automatisering van de koppeling tussen !ROSBink en !WimpLink. Maar vraag me niet wanneer dat klaar is. Voor wie ook wil experimenteren:
http://www.aconet.org/tools/rosbink.zip

WL-Pack

Als je nog geen AcoNet Pointnummer hebt, dan moet je die even (opnieuw) aanvragen bij een van de drie SysOp's. Alle oude Point-nummers van mensen die meer dan zes maanden niet meer met een analoog telefoon-modem gepolld hebben, zijn opgeheven c.q. verwijderd. Zo wie zo is het altijd slim om even met een AcoNet SysOp te overleggen (per telefoon, netmail, E-Mail, teleFAX of mondeling op een clubbijeenkomst) vanwege het zogenaamde sessie-password. Maar CrashNetPollen zonder password zou altijd moeten kunnen. Het netmailtje komt dan in de UnSecure postbak van het AcoNet of FidoNet BBS terecht. De SysOp bekijkt en verwerkt dat mailpakketje dan handmatig.

BBS De Randstad en BBS The Coast zijn reeds via internet met tcp/ip en BinkP bereikbaar. Beiden draaien namelijk 24 uur met het programma !ROSBink. Zelf experimenteer ik ook met !ROSBink, maar dat is voor m'n eigen Point1.

Voor UniCorn BBS moet er een andere machine opgetuigd worden, omdat het programma Irex een Windows 98SE of hogere omgeving vereist, terwijl het BBS nu nog onder DOS 5 draait. En helaas loopt dat optuigen door allerlei tegenslagen wat vertraging op, zoals een Bios die geen grotere schijven dan 32 GB aan kan, te weinig geheugen en een defecte Win98SE CD-Rom. En behalve die ombouw heb ik nog een hoop andere (on)geplande projecten lopen, zoals RingLeidingen voor slechthorenden regelen en keuren, problemen met doventolken aanvragen, en de reis naar Wakefield.uk voorbereiden. En terwijl ik dit schrijf, zit ik ook al weer ver in de kleine uurtjes.

RosBink

Waarom al die moeite zullen sommigen denken? Welnu een pointprogramma heeft grote voordelen ten opzichte van een E-mail-programma met E-Mail-lijsten. Met !WimpLink kun je namelijk heel mooi filteren, sorteren en via de zogenaamde ReplyTree hele threaths makkelijk volgen en napluizen.

Bijgaand enkele plaatjes van screenshots van !ROSBink en !WimpLink, alsmede een ingekorte AcoNet nodelijst in de vorm van een miniposter. Heel veel plezier met het mailen via het gemoderniseerde AcoNet. Tot weder-mails/-ziens,

Met een vriendelijke groet van: |_|   |\
                | |enri |/erksen,

                SysOp UniCorn BBS, Arnhem.nl

Noot: de voorkeurspelling van het netwerk is AcoNet, omdat het een samentrekking is van Acorn en Netwerk.