Op zoek naar Anna,
een genealogische speurtocht.
door Janny Looyenga

Introductie.
 

Mijn moeder was Anna Rijkeboer, oudste dochter van Hendrik Rijkeboer en Albertina Bakker. Net als zoveel kinderen in die tijd was zij vernoemd. Echter niet zoals gebruikelijk:

* de eerste dochter naar de grootmoeder aan moederszijde; de moeder van de moeder.
* de tweede dochter naar de grootmoeder aan vaderszijde; de moeder van de vader...

* de eerste zoon naar de grootvader aan vaderszijde; de vader van de vader.
* de tweede zoon naar de grootvader aan moederszijde; de vader van de moeder.

Nee, zij was vernoemd naar tante Anna. Maar wie was tante Anna?
 

Kijkje in het archief.
 

Om een persoon van vroeger te zoeken, is het zaak om een bezoek te brengen aan een van de archieven. Er zijn er verschillende in Nederland, verspreid over de provincies.
 
 
Provincie Foto Adres Internet
Groningen
Cascadeplein 4 
9726 AD Groningen
www.groningerarchieven.nl
Friesland
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
www.tresoar.nl
Drenthe
Brink 4
9401 HS Assen
www.drentsarchief.org/
Overijssel
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle 
www.historischcentrumoverijssel.nl/
Gelderland
Markt 1
6811 CG Arnhem
www.geldersarchief.nl/
Utrecht
Alexander Numankade 199201
3572 KW Utrecht
www.hetutrechtsarchief.nl/ 
Noordholland
Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
www.noordhollandsarchief.org/
Zuidholland
Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
www.nationaalarchief.nl/
Zeeland
Hofplein 16
Middelburg
www.zeeuwsarchief.nl/ 
Noordbrabant
Zuid-Willemsvaart 2
5211 NW Den Bosch
www.bhic.nl/
Limburg
Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
www.rhcl.nl/
Flevoland
Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad www.flevolandbovenwater.nl/

In de archieven kun je terecht voor velerlei zaken, maar aangezien het hier om het vinden van een persoon gaat, houden we het voorlopig bij het doorzoeken van de burgerlijke stand registers die in elk archief te vinden zijn.

De archieven hierboven genoemd zijn Rijksarchieven.

In de Rijksarchieven worden exemplaren bewaard van alle registers van de Burgerlijke Stand uit de hele provincie.*) Het gaat om huwelijks-, geboorte- en overlijdensdata, opgenomen in de bijbehorende aktes, maar ook om de huwelijkse bijlagen; papieren die ingeleverd moeten worden voor het trouwen, de zgn ondertrouw. De bijlagen bevatten geboorteaktes van bruid en bruidegom, eventueel overlijdensaktes van ouders, of gegevens van de militaire dienst. De bijlagen kunnen dus veel informatie geven. Informatie over een echtscheiding en het echten van kinderen komt in de kantlijn van de huwelijksakte te staan.

Er zijn ook nog streek- en/of gemeentearchieven.

In de streek- en/of gemeentelijke archieven zijn alle originele stukken van de eigen gemeente te vinden, te weten: huwelijks-, geboorte- en overlijdensaktes. Deze zijn óf in de kerk registers óf in de geboorte registers opgenomen, afhankelijk van de datum. Vóór 1811 in de kerk of parochie registers, na 1811 in de burgerlijke stand en in het kerkelijk archief (doop, trouw en begraaf)registers als men voor de kerk getrouwd is.


Wel moet rekening worden gehouden met de openbaarheid van gegevens:

        * Geboorte, 100 jaar = vóór 1903

      x Huwelijk, 75 jaar = vóór 1923

       † Overlijden, 50 jaar = vóór 1943


Op naar het archief!  's Kijken wat we tegenkomen...
 
 

*) Een uitzondering  hierop is het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Daar zijn alle gegevens uit het hele land te vinden. Vanaf 4 juni 2002 is de naam het Nationaal Archief geworden.
 

Voor reacties, verbeteringen en / of aanvullingen:
jalov@nostalgia8.nl