Aanpassing IntAconet maillijsten

Een bericht van Frank de Bruin. Toch wel even belangrijk om te weten.

Date: Sun, 06 May 2007 09:19:25 +0200
From: Frank de Bruijn <frank@aconet.org>
Subject: [Announce] Huishoudelijke mededeling
To: All <Announce@intaco.net>

Hallo allemaal,

Bepaalde ontwikkelingen binnen AcoNet hebben er onlangs toe geleid dat enkele IntAconet maillijsten van naam zijn veranderd. Nu is er sowieso weinig verkeer op IntAconet, dus leek het me niet noodzakelijk dat per direct onder de aandacht te brengen. Inmiddels is er echter een bericht binnengekomen op een 'oude' lijst, dus...

Wat is er overgebleven?

Heel globaal is er sprake van de volgende driedeling:

De lijst 'Overig' is in feite de oorspronkelijke 'algemene' lijst. Mail die aan <algemeen@intaco.net> wordt gezonden, komt voortaan daar terecht. De oude vraagbaaklijst is vernoemd in 'Applicaties' en voor specifieke hardware vragen kan je nog steeds op 'Hardware' terecht.

De meesten zullen genoeg hebben aan dit drietal (als ze al een andere lijst willen gebruiken dan 'Overig'). Enkele lijstjes met heel specifieke aandachtsgebieden zoals BBSInfo, BigBen, Handel, Klets en Programming, zijn ongewijzigd gehandhaafd. Als je daar wat mee wilt, dan weet je ze te vinden.

Ook aan de Asterisk-lijsten en de lijsten van de HCC RISC OS GG is niets gewijzigd. De oude lijsten voor boeken, muziek, puzzels, humor en dergelijke zijn samengevoegd tot een enkele lijst: 'Non-computer'.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen. Het volledige overzicht vind je op http://www.intaco.net . Zoals ik al eerder heb aangegeven maakt het mij persoonlijk niet zoveel uit als je je voor vragen en opmerkingen beperkt tot de algemene lijst. De spoeling is gewoon te dun om het volgen van de aandachtsgebieden af te kunnen dwingen. Maar voor diegenen die van de andere lijsten gebruik willen maken, zijn ze beschikbaar.

Overigens is het niet nodig aansluitingsverzoeken te sturen voor de gecombineerde of van naam veranderde lijsten. Ik heb de abonneetabellen van de oude lijsten waar nodig samengevoegd c.q. overgezet.

Groeten,
Frank