Op zoek naar Anna (2),
een genealogische speurtocht.
door Janny Looyenga


Zoek in het archief.
 

Het archief is een bewaarplaats van belangrijke gegevens in documentvorm, maar ook het gebouw waarin de archieven bewaard worden. Archieven met historische informatie over onze voorouders bijvoorbeeld.
 


 

Rijksarchief Zwolle


Een archief kan men zich het beste voorstellen als de studiezaal van een bibliotheek. Er staan veel kasten gevuld met boeken, waarin geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata uit bepaalde plaatsen, ladenkasten gevuld met microfiches, verpakt in enveloppen en gesorteerd op plaats en datum, tafels in het midden om gegevens uit de boeken over te kunnen nemen of te bestuderen, tafels aan de kanten met projectoren om gescande documenten in de vorm van microfilms of microfiches te bekijken en kopieerapparaten waarmee men - tegen betaling - documenten kan kopieren. Hulp bij  het zoeken geven computers die verbonden zijn met Internet. Voor persoonlijke vragen kan men  terecht aan de balie bij de medewerkers van de studiezaal. Ook zijn er bij de informatiebalie potloden te leen als schrijfmateriaal, daar het gebruik van pennen en balpennen niet toegestaan is.

Voor het zoeken naar personen is het aan te raden om uit te gaan van al bekende gegevens. De  gegevens die ik had waren de overlijdensdata van mijn Oma en Opa Rijkeboer.
 
25-08-1980 03-03-1981

En ik kende de verjaarsdata: 10 januari en 12 januari, dus moesten ze eind 1900 geboren zijn.

Omdat mijn moeder in Meppel was geboren, ging ik er vanuit dat haar ouders daar ook vandaan kwamen. Dat betekende dat de zoektocht in het Rijksarchief van Assen kon beginnen, waarin immers zoals eerder geschreven alle archieven van de provincie Drenthe zich bevinden.

Bij betreden van het gebouw dmv deur en glazen deur kom je in een hal met balie waar men zich dient aan te melden, alvorens naar de studiezaal te kunnen gaan. Als je voor de 1e keer komt, krijg je een aanmeldingsformulier waarop je je NAW gegevens invult. Met deze gegevens wordt een pasje gemaakt, dat je kunt tonen bij de volgende archief bezoeken. Nadat jassen en tassen (jassen aan de kapstok, tassen in het kluisje) opgeborgen zijn, gaan we naar de studiezaal.

Een paar jaar geleden ontstond het plan om een archiefpas in te voeren die geldig was in alle archieven ipv alle archieven een eigen pas. Dit is inderdaad ingevoerd, een archiefpas met pasfoto, maar dit jaar is het plan teruggedraaid en gelden de oude passen weer.

Naar de studiezaal.

Zoeken in de boeken met de index van het geboorte archief, het geboortearchief van Meppel, boek 95 - de periode tot 1902, leverde inderdaad iets op. Op blz. 55 staan de aangiftedata van de diverse geboortes, waaronder
Hendrik Rijkeboer, 13 januari 1896.

(Nummers achter naam en datum verwijzen óf naar het aktenummer óf naar de bladzijde waarop de kopie van de akte staat, dit is afhankelijk van het archief).

Let op: de datum die hier vermeld is, is dus de aangifte van de geboorte datum. De eigenlijke datum staat in de geboorte akte. Door middel van het aktenummer is die in de fiches terug te vinden. Met behulp van het kopieerapparaat kunnen deze geboortebewijzen afgedrukt worden.
 
 

Op heden, den tienden Januari achttien honderd zes en negentig, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Meppel, provincie Drenthe, Jan Bakker oud drie en dertig jaar, van beroep timmerman wonende te Meppel
die verklaarde, dat zijne echtgenoote Hillechien Postema, zonder beroep, heden morgen te acht uuren, in het huis van haar comparant, in wijk  zeven, nummer honderd en zevenenvijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk zij den voornaam
gaf van Albertina

Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Tonnie Nijdam, oud drieenvijftig jaar, van beroep timmerman, wonende te Meppel en van Klaas Bakker oud veertig jaar, van beroep timmerman, wonende te Meppel.
En hebben de comparant en de getuigen deze akte, na voorlezing, nevens mij ondertekend.


 
 
Op heden, den dertienden Januari achttien honderd zes en negentig, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Meppel, provincie Drenthe, Albertus Rijkeboer oud zeven en twintig jaar, van beroep koopman wonende te Meppel
die verklaarde, dat zijne echtgenoote Annigje Seijdel, zonder beroep, den twaalfden dezen maand, des morgen te elf uuren, in het huis  van haar comparant, in wijk drie, nummer zeven en tachtig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk zij den voornaam
gaf van Hendrik

Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Strik, oud vijf en veertig jaar, van beroep koopman, wonende te Meppel en van
Jacobus Adrianus Vogel oud twee en dertig jaar, van beroep stoelenmaker, wonende te Meppel.
En hebben de comparant en de getuigen deze akte, na voorlezing, nevens mij ondertekend.


 

Uit de geboorte-bewijzen blijkt, dat de ouders van Albertina Bakker, Jan Bakker en Hillechien Postema zijn en de ouders van Hendrik Rijkeboer Albertus Rijkeboer en Annigje Seijdel.

Het eerste resultaat!
 

Voor reacties, verbeteringen en / of aanvullingen:
jalov@nostalgia8.nl