Kort verslag van de juni bijeenkomst van regio Oost

Afgelopen zaterdagmiddag 2 juni 2007 was het zeer gezellig bij Big Ben Club regio Oost in Elst (O.B.Gld.).

Charles Deckers uit Velthoven was er met zijn Iyonix, Bob Brand uit Eindhoven was er met zijn nieuwe A9Home, Henri Derksen uit Arnhem was er met zijn nieuwe A9Home, en z'n Asus L5800C laptop met VA-RPC-SE/Adjust en natuurlijk ADSL-internet. Dick Tanis uit Nijmegen was er.
Uit Ouddorp (Z-H) waren Simon Voortman en Kees Grinwis met z'n Apple PowerMac4 laptop + WiFi aanwezig.
En Reinoud van den Heuvel kwam helemaal uit Ede (Gld.) op z'n fiets! Al met al een zeer bont gezelschap van personen en computers, en daarom bere gezellig. Charles had voor bij de koffie zelfs koeken meegenomen. We zijn van 13:05 tot 17:35 uur continue bezig geweest, vooral met Boot-perikelen op de A9 computers en met LanMan98 vanaf RISC OS op de Windows laptop een map met bestanden te bekijken, hetgeen na de nodige moeite zoals FireWall instellingen e.d. aanpassen lukte.

De Big Ben Club Iyonix PC logeert momenteel bij Reinoud van den Heuvel, tot zaterdagmorgen 11 augustus 2007.
De Big Ben Club Omega verblijft bij Henri Derksen thuis.

Na 1 juli even 2 maanden rust aan het computer front, om er in september 2007 weer flink tegen aan te gaan, met als hoogtepunt natuurlijk de RISC OS Expo op de 4e zaterdag 22 september 2007.
Tot weder-mails/-ziens,

MvGr. |_|
      | |enri.