door Henri Derksen

Koppeling Electron aan Iyonix PC

Beste hardwareliefhebbers,

De laatste tijd zijn er verschillende mogelijkheden op hardwaregebied voor een breder publiek beschikbaar gekomen, welke een prachtige kruisbestuiving tussen de oudere 8-bits Acorn machines en de moderne 26 en 32 bits RISC OS machines aantonen.
Om meerdere redenen kan zo'n kruisbestuiving interessant zijn. In de eerste plaats het geknutsel om iets aan elkaar te koppelen wat op het eerste gezicht niet direct voor de hand ligt. In de tweede plaats om nieuwe technieken en programmeerkennis op te doen. En als derde om de beschikbare apparatuur verder van nut te laten zijn, welke anders toch maar lag te niksen.

Op de regiobijeenkomst in Drachten is ondanks de geringe opkomst toch veel kennis op allerlei computergebied voorhanden.
bijeenkomst in Drachten
Van links naar rechts:Henk Zwanenburg, Eelke Jacobs van der Veen, Jan van der Kooy en Hans Heerbaart. Jan de Boer en Henri Derksen staan hier niet op, maar waren wel aanwezig.

Jan de Boer uit Groningen toonde hoe hij zijn (8-bits) Acorn Electron op twee manieren aan de (32-bits) Iyonix PC had gekoppeld.
Electron aan Iyonix gekoppeld
In de eerste plaats moest de Iyo de bestanden voor de Electron bewaren en overzetten naar die machine. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een zelfgeschreven programma !FileToWav. Dit zet Acorn BBCBasic en ook machinetaalbestanden om naar het audiocassette-geluidsformaat zoals de Acorn BBC en Acorn Electron dat op hun Tape-aansluiting verwachten. Dus met een 1200 Hz toon voor een 0-bit en een 2400 Hz toon voor een 1-bit en dat op 1200 baud.
Eerst wordt het voor de 8-bits Acorn bedoelde programma met !FileToWav naar een geluidsbestand geconverteerd, hetgeen een flinke omvang kan aannemen. Een programm van 8 kB wordt dan zo maar een 10 MiB geluidsbestand. Dat laatste kan men dan afspelen met b.v. !AmpPlayer of !PlaySound. Ook heeft men een kabeltje nodig vanaf de hoofdtelefoonaansluiting van de Iyonix of Acorn RiscPC naar de Tape-aansluiting (Play/Load) op de Acorn BBC/Electron/Master. Op die 8-bitter typt men *TAPE gevolgd door LOAD "". Als het volume goed staat ingesteld gaat de oude computer het prima inladen.

Maar toen kwam de volgende truuck. Jan de Boer had geen extra monitor voor z'n Electron meegenomen, en wilde toch de resultaten kunnen waarnemen. Geen probleem, want in de Iyonix PC was een PCI TV-kaart aangebracht. Deze kon zodoende het beeld van de Electron in een window op de Iyonix zichtbaar maken, als ware het een videobron. Daarvoor was er vanaf de Electron een videokabeltje vanaf de monitor-aansluiting naar de video-in-bus op de TV-kaart aangesloten.
beeld via video-in-bus
En ja hoor, na het inladen werkte het programma zoals verwacht mocht worden.

Ook in de wereld van Windows PC's is er software die programma's voor 8-Bitters naar een geluidsbestand voor die machines kan omzetten.

Helaas is er nog geen programma om het saven/opslaan vanuit de 8-bitter via de tape-aansluiting naar de een microfoon-ingang op een modernere computer in te lezen/scannen te realiseren. Voor Windows zal zo'n Record programma (soundsampler) vast al wel bestaan, maar voor 32-bit RISC OS op de Iyonix PC is me dat nog niet bekend. Daarna moet het geluidsbestand weer naar een programmabestand worden omgezet, een omgekeerde van !FileToWav dus die dan !WavToFile zou kunnen heten.

Ook met een Acorn RiscPC of A9Home computer als bron van opslag zou !FileToWav goed moeten werken.
Helaas kan de Acorn BBC Master 128 computer niet goed overweg met tape-geluiden. De cassette-interface van dat "beest" is niet zo fijn besnaard als die van een Acorn BBC of Acorn Electron. Wel zou men het via een filterschakeling kunnen proberen, of gewoonweg het gluid afkomstig van de RISC OS machine eerst op cassette-tape op te nemen, en daarna via de Acorn Master probern in te lezen.

Voor als je hiermee ook zelf wilt experimenteren: Let Op want het geluid moet voor computers zeer hard staan en is NIET geschikt om naar te luisteren. Wij staan niet in voor eventuele gehoorschade wanneer men met !FileToWav geluid via PC boxen gaat weergeven. Als tweede belangrijke punt is natuurlijk dat men een goede audio-kabel moet maken.

Natuurlijk zijn er in de loop der jaren ook andere overzettingsmanieren bedacht, zoals via de RS232 en RS423 seriŽle poorten, en via de BBC-Userpoort naar de bidirectionele parallelle printerpoort van een Acorn RiscPC met het programma !65Link van John Kortink, welke ik al vaker op de RISC OS Expo gedemonstreerd en in de *Asterisk 17.5 van juni 1999 uitgelegd heb en ook in de ClubSoftware aanwezig is o.a. op de Big Ben Club CD-Rom's.

Veel plezier met de koppeling tussen 8- en 32-bitters.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen. (redactie: applicatie FileToWav niet mee geleverd maar is wel opvraagbaar)