Landelijk
Najaarsoverleg van de Raad van Afgevaardigden: zaterdag 20 oktober
Lokatie: Speeltuinvereniging 'De Rivierenwijk', Dollardstraat 119, 3812 EV Amersfoort
Tijd: 10:00 tot uiterlijk 13:00
Kontaktpersoon: Jos Ulijn, jga.ulijn@hccnet.nl
daarna bijeenkomst van de regio Amersfoort
Dit overleg mag door elk lid worden bijgewoond, maar alleen de afgevaardigden van de regio's hebben stemrecht.
Zie uitnodiging en agenda elders in dit blad.

Heemskerk
Albert Meijer 0251 - 23 91 62, albert.meijer@icu.nl
Leo Smiers, 075 - 622 03 84
Basisschool De Ark,
Elbestraat 4,
1966 XJ Heemskerk.
telefoon in de zaal: 0251-253232
2e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur
Voor bereikbaarheid: zie routekaart en beschrijving [via internet]
Bijeenkomst: zaterdag 13 oktober
Bijeenkomst: zaterdag 10 november

Oost (Gld)
Coert Smit 0317 - 31 70 10, c.smit@hccnet.nl
Johan Kruize 024 - 641 56 34, johkruize@wanadoo.nl,
UniCorn BBS 026 - 442 55 06, htg.derksen@hccnet.nl
'De Wieken' zaal 1.3, eerste etage (met lift),
Prinses Irenestraat 49,
6661 EA Elst (Gld.)
telefoon 0481 - 375 283.
1e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje [via internet]
Agenda:
Bijeenkomst: zaterdag 6 oktober
Bijeenkomst: zaterdag 3 november

Drachten
Hans Heerbaart 058 - 212 70 24, hans.heerbaart@vitens.nl
Henk Zwanenburg 0512 - 51 79 80, henk.zwanenburg@planet.nl
Buurthuis "De Skule",
De Hoge Bomen 2,
9203 ND Drachten
tel. 0512-544530
3e vrijdag van de maand van 19:00 - 23:00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie beschrijving [via internet]
Bijeenkomst: vrijdag 19 oktober

Almelo
Frans Gasthuis 0546 - 62 23 18.
'De Compaan',
Maardijk 83a,
7606 KT Almelo.
telefoon in de zaal: 0546-456714
1e dinsdag van de maand van 20.00 - 23.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje [via internet]
Voor de laatste informatie, ga naar: http://www.fgdesign.nl/bbc
Bijeenkomst: dinsdag 6 november

Amstelveen
Roel Boesenkool 075 - 641 19 81,
VOKA - gebouw,
Vierlingsbeeklaan,
1187 AS Bovenkerk / Amstelveen.
Laatste zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje [via internet]
Bijeenkomst: zaterdag 27 oktober

Amersfoort
Nico Blom 033 - 461 01 40, nico.blom@casema.nl
Speeltuinvereniging 'De Rivierenwijk',
Dollardstraat 119,
3812 EV Amersfoort.
Telefoon 033 - 462 00 82.
3e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje [via internet]
Bijeenkomst: zaterdag 20 oktober

Rijswijk (Z-H)
Kees Grinwis, voorzitter,
Piet Zuiderwijk 070 - 391 20 82, pietzuiderwijk@planet.nl,
BBS de Randstad 070 - 355 79 75.
Website: http://josti.fol.nl/BigBen.html
Welzijnsgebouw 'De Ottoburg' zaal 142,
Esdoornstraat 3a,
2282 RZ Rijswijk,
telefoon portier Henk: 070-3077560.
elke donderdag van 20.00 - 23.00 uur.
Voor bereikbaarheid: zie routekaartje [via internet]
Agenda:
04 oktober  : Algemene regio bijeenkomst
11 oktober  : WG Genealogie
18 oktober  : WG Hardware & Video
25 oktober  : PHP: Hypertext Preprocessor (1) door K.G.
01 november: Algemene regio bijeenkomst
08 november: Website ontwerpen (2) door Jos Timmer

Werkgroep Genealogie
G.A.M. Battes - voorzitter - 079 - 351 18 45, gerard.battes@wanadoo.nl
B.S.P. van den Aardweg - secretaris - 079 - 321 29 18, bspvda@hetnet.nl

Werkgroep 8-bitters
Henri Derksen - voorzitter - htg.derksen@hccnet.nl,  fax: 026 - 442 55 06.
Johan Kruize - secretaris - 024 - 641 56 34, johkruize@wanadoo.nl

Werkgroep Acorn-NL
Contact persoon: Kees Grinwis, dune@dune.demon.nl

Werkgroep Hardware & Video
Simon Voortman - voorzitter - 0187 - 687 591, s.jvoortman@freeler.nl
Pieter Drost - secretaris, p.drost@mchaaglanden.nl

Expo team
vacant

Overige activiteiten (niet BigBenClub)
vrijdag 05 oktober 18:00-20:30 Internetcafe KSCC Nijmegen
vrijdag 05 oktober 19:00-23:00 Acorn Atom Club Limburg, Sittard
donderdag 11 oktober 19:00-22:00 ACorner te Itteren (L.)
vrijdag 12 oktober 20:00-23:00 RISCOS.be te Antwerpen
zaterdag 20 oktober 10:30-16:00 HCC RISC OS GG in Eemnes
woensdag 24 oktober 19:30-22:00 HCC Arnhem + RISC OS GG in Presikhaaf
vrijdag 26 oktober 20:00-23:00 RISCOS.be te Antwerpen