Uitnodiging voor het najaarsoverleg
van de Raad van Afgevaardigden.

Aan de afgevaardigden van de regio's, regio-co÷rdinator, leden van de werkgroepen, leden van de kascommissie.

Ik nodig u allen graag uit voor de bijeenkomst van de Raad van Afgevaardigden op zaterdag 20 oktober 2007 om 10:00 uur. We gaan door tot uiterlijk 13:00 uur; we moeten dan plaats maken voor de regio-bijeenkomst. Reden te meer, onze tijd goed te besteden. Er wordt opnieuw gezorgd voor koffie, thee, een glas melk, broodjes en krentebollen naar believen.

U bent welkom op de locatie van de regio Gooi- en Eemland: speeltuinveren. "De Rivierenwijk"
Dollardstraat 119
3812 EV Amersfoort
Telefoon locatie: (033) 462 00 82

U vindt bijgevoegd de concept-notulen van het voorjaarsoverleg (zie ook de april editie van de Asterisk, nr. 25-03) zijn, en het financieel overzicht incl. de concept-begroting 2008. (beide niet bijgevoegd, Red.)

Ik stel voor, de volgende punten te bespreken:

Mocht u als afgevaardigde verhinderd zijn, laat uw regio door iemand anders vertegenwoordigen (en denk er aan, de machtiging te regelen).

Aan de leden van onze vereniging:

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het platform waar knopen worden doorgehakt. Als lid kunt u aan deze vertegenwoordigers van regio's en werkgroepen uw suggesties meegeven.

Maar u bent ook zelf van harte welkom, als u wilt bijdragen aan activiteiten en plannen van onze vereniging. U doet er wel goed aan, dat tevoren even af te stemmen met uw vertegenwoordiger en het ook aan mij (mailto :jga.uIijn@hccnet.nI) door te geven, zodat er bij de catering rekening mee kan worden gehouden.

Graag tot 20 oktober, Amersfoort, 10:00 uur!

Het hoofdbestuur:
Leo Smiers, voorzitter
Paul Porcelijn, penningmeester
Jas Ulijn, secretaris