Van de redactie

In deze aflevering een variatie in artikelen. Gelukkig is er iemand ingegaan op mijn uitnodiging om zijn desktop te beschrijven. Kun je kijken in hoeverre die van jezelf er op lijkt. Veel afwijkend? Stuur dan een beschrijving. Je hebt nu twee voorbeelden hoe het te doen.

In het verslag van het najaarsoverleg van de Raad van Afgevaardigden (RvA) kun je weer veel aflezen over het doen en laten van de club. Er werd een vraag opgeworpen of we wel moeten doorgaan met de bbs-en. Wat dragen ze bij in deze tijd van internet? Iedereen die daar een mening over heeft mag dat ventileren via de intaco mailinglijsten, asterisk of richting bestuur. Aan wat voor eisen moeten ze voldoen? Dit wordt dan besproken in het voorjaarsoverleg van RvA.

Zoals aangekondigd zal in 2008 een januarinummer uitgebracht gaan worden. Ik heb de uiterste inlevertijd voor kopij toch weer in de eerste week gezet. Ik weet zelf hoe druk januari kan zijn. Een week later de kopij inleveren kan dan betekenen geen kopij inleveren. Wees er dus op tijd bij.

Verder wens ik alle lezers een prettige kerst en een goede start van 2008.

Redacteur Wim Hendriks