Big Ben Club CD-Rom 6

door Henri Derksen

Hallo allemaal,

De club is van plan om tijdens de RISC OS Expo in juni 2008 wederom een Big Ben Club CD-Rom (nummer 6 alweer) uit te gaan brengen.

Uiteraard moet dat ding vooraf gevuld en getest worden. Graag willen wij daarom een ieder oproepen om materiaal voor op die CD-Rom aan te dragen welke voor publicatie geschikt is. Bij voorkeur zou het dan moeten gaan om:

Alleen indien de BBCLubCD-Rom6 te vol dreigt te raken, dan worden items die op eerdere BBClubCD-Roms verschenen geschrapt ten gunste van nieuwere recentere informatie en bestanden. De Club software heeft iedereen nu al 3 keer middels CD3, CD4 en CD5 gehad bijvoorbeeld.

Wat kan/mag niet: Alle copyrighted software en artikelen waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming voor publicatie is gegeven.

Vanwege de krappe planning is de sluitingsdatum voor aanlevering: 31 januari 2008 !

En bedenk: zonder INPUT, geen OUTPUT ! ;-).

Daarnaast is er een redelijke kans dat dit onze laatste kans is! Misschien is de RISC OS Expo 2008 en ook BBC-CD-Rom6 wel de laatste ;-(. Dus daarom kom op met wat je met anderen wilt delen.

Waar kunt u materiaal aanleveren:
Per e-mail naar Kees Grinwis <dune@dune.demon.nl> UpLoaden naar de Big Club Website (zodra de webmaster dat tecnhisch mogelijk heeft gemaakt.)
UpLoaden naar UniCorn BBS te Arnhem, telefoon: 026-4425506. UpLoaden naar The Coast BBS te Ouddorp, telefoon: 0187-683942 UpLoaden naar BBS De Randstad te De Haag, telefoon: 70-3557975 Per floppy diskette naar de clubsoftware service, adres zie *Asterisk. Op een Big Ben Club regiobijeenkomst meegeven aan een van de onderstaande genoemde personen.
Kortom met uw hulp kan die BBC CD-Rom6 dus barstens vol komen... Wij zien uw input en reacties gaarne tegmoet.

In de maand februari 2008 gaat een groepje testers aan de slag om zoveel mogelijk onvolkomenheden en fouten op te sporen en te (laten) verhelpen.

In maart 2008 volgt dan nog een 2e testronde, en in april 2008 moet de definitieve versie naar de producent.

In mei 2008 wordt BBC CD-rom6 meegezonden met de jaarlijkse papieren versie van de *Asterisk, samen met uw lidmaatschapskaart.

Alvast onze hartelijke dank voor de medewerking. Het Big Ben Club CD6 team.

Kees Grinwis, samensteller, tester, en producent, Charles Deckers, Club SoftwareService,
Henri Derksen, mede-samensteller, tester, Bob Brand, tester,
Dick Tanis, tester,
Simon Voortman, tester,
Pieter Drost, tester.
Overige vrijwillers die materiaal aanleveren.

Alvast bedankt voor een ieders medewerking. Tot weder-mails/-ziens,

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,

Big Ben Club Regio Co"ordinator.