Bugfix voor het RISC OS programma Admin

door Henri Derksen

En lid van BBClub regio Almelo gebruikte op zijn Virtual Acorn RiscPC SA Adjust een programma genaamd Admin. De daarin aanwezige applicatie !RLib gebruikte oude window Tool sprites die onder recentere RISC OS versies, met name Select en Adjust niet meer volledig zijn.

Admin gebruikt oude 3DTool sprites welke met RISC OS 4.39 Select en Adjust de windowtools niet meer goed tekent. Voorheen werden enkele Toolsprites door het OS zelf geleverd i.p.v. door de 3D Toolsprites in de Resources:$.Resources.Wimp.Tools.

Het programma !Rlib echter had nog een oude versie van die 3DTools in z'n eigen directory staan en in gebruik. De oplossing voor het herstel van deze nu defecte window tools is dan heel simpel. Dit opgelost door Tool sprites te hernoemen in 3DToolsOld in de applicatie !RLib, en die vervangen door de orginele 3DTools uit $.Resources van de RomImage uit het pad: Resources:$.Resources.Wimp.Tools.

Nu worden de 3DTools weer netjes getekent na elke handeling. Als u dus ook dit programma Admin met !RLib gebruikt, kunt u de juiste 3DTools dus zelf herstellen met de hierbovenbeschreven handeling. Succes ermee.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
tijdens een bezoek aan Big Ben Club regio Almelo op 2007-11-06.