riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Van harte welkom bij de 75e editie van riscynieuws.net, u begint nu met het lezen van het 4e nummer van de 9e jaargang. Het begin van de 75e editie betekent dat ik al ruim 7½ jaar lang bijna iedere *Asterisk vul met nieuws van het net, zoals deze rubriek ook wel ingedeeld wordt.

In deze editie aandacht voor het feit dat het NetSurf project meedoet met de Google Summer of Code 2008, aandacht voor nieuws uit de 8-bit wereld, nieuws over het draaien van een RISC OS emulator onder een op Linux gebaseerd besturingsysteem en diverse andere berichten.


In de vorige riscynieuws.net was er aandacht voor een update aan de RISC OS poort van Mozilla Firefox, nu is er weer nieuws te melden over de multi-platform browser met wortels in de RISC OS wereld. Iedereen die een beetje bekend is met RISC OS weet dat het dan gaat om NetSurf.

Op Drobe is te lezen dat Google's Summer of Code 2008 het NetSurf project geaccepteerd heeft, dat betekend dat studenten die werken aan NetSurf en er een significante bijdrage aan leveren een vergoeding hiervoor krijgen van het Google SoC 2008 project. Op het moment dat deze riscynieuws.net verschijnt zullen aanmeldingen niet meer mogelijk zijn, het zal dan bijna 14 april zijn en zal er bekend zijn of er ook studenten zijn die zich aangemeld hebben om te werken aan NetSurf.

Tot de mogelijke taken voor een student behoren, volgens Drobe, onder meer:

Van NetSurf is inmiddels ook versie 1.2 uitgebracht, zoals te lezen is in het bericht dat geplaatst is op usenet. Deze versie bevat diverse bugfixen op CSS gebieden en is nu zelfs in staat op de CSS Acid1 test correct te renderen, ook zijn er diverse verbeteringen in de HTML parser doorgevoerd en zijn er ook diverse andere verbeteringen in deze versie aangebracht. Uiteraard zijn er ook diverse bugs gefixed en is er nu ook een poort van NetSurf naar NetBSD gemaakt.

Voor RISC OS heeft men het crashen van de browser bij het tonen van images.google.com opgelost, en heeft men een paar meer desktop gerelateerde wijzigingen doorgevoerd.

Een meer gedetailleerde lijst is te vinden in de nieuwsposting zelf, waarbij er ook aandacht is voor fixes die aangebracht zijn in de GTK+ versie.

Relevante link: Het bericht zelf zoals te vinden is via Google Groups


Het Portable Document Format, vaak afgekort tot PDF, is bij veel RISC OS gebruikers wel bekend. Met het PDF-formaat is het mogelijk om bestanden uit te wisselen zonder dat de opmaak verloren gaat, dit wordt bereikt doordat PDF de oorspronkelijke lettertypen, afbeeldingen en hun positie onthoud.

Onder RISC OS zijn er diverse applicaties waarmee het mogelijk is om PDF-bestanden aan te maken, voorbeelden hiervan is het vanuit de Unix-wereld gepoorte GhostScript en het speciale RISC OS pakket RiScript (een product van Nederlandse bodem). Deze pakketten hebben echter wel als uitgangspunt een PostScript-bestand zoals aangemaakt wordt door de !Printers applicatie onder RISC OS.

Op Drobe is te lezen dat David Snell een programma gemaakt heeft waarmee het mogelijk is om een Draw-bestand direct naar PDF-formaat te converteren. Nu werkt deze tool goed voor de gebieden waar het Draw-formaat direct naar PDF om te zetten is, maar op sommige punten dient men vooraf wat extra bewerkingen te doen om tot een mooi eindresultaat te komen. Hierbij gaat het vooral om ingebedde bitmap afbeeldingen (Sprites) en kan er een kwaliteitsverlies optreden wanneer er fonts gebruikt worden die niet in de PDF specificatie opgenomen zijn. Op de site van David Snell is een lijst met de fonts te vinden die niet omgezet hoeven te worden naar een vector-formaat.

Het bericht op Drobe meldt overigens ook dat David verder ook verbeteringen heeft aangebracht in het technische tekenpakket ProCAD+, waarbij er een PDF export (wat anders?) bijgekomen is. Verder zijn er updates beschikbaar voor de webdesign software WebWonder.


Een groot aantal Acorn/RISC OS gebruikers heeft naast echte RISC OS hardware ook een MS-Windows of Apple Mac OS X computer en gebruikt daarop de VirtualRPC emulator om een RiscPC met RISC OS te emuleren. Er zijn echter ook mensen die juist geen Windows op Mac OS X willen draaien en daarom een x86 computer met een op de Linux kernel gebaseerd besturingssysteem gebruiken.

Voor deze Linux-systemen is er echter geen versie van VirtualRPC beschikbaar, nu zijn er wel testversies gegeven aan een select gezelschap beta-testers maar van verdere distributie is geen sprake - vooral vanwege het feit dat het supporten van VirtualRPC onder Linux een stuk moeilijker zou zijn.

Op Drobe is nu te lezen dat Theo Markettos, met behulp van de WINE software de Windows versie van VirtualRPC onder een op Linux gebaseerd besturingssysteem aan de praat gekregen heeft. Omdat WINE, een openbron implementatie van de proprietaire Win32 API's zoals die door MS-Windows gebruikt worden, nog steeds een 'work in progress' is werkt de VirtualRPC emulator echter niet vlekkeloos.

Zo zijn er problemen met de weergave van het scherm dat ge-emuleerd wordt en wordt het geluid ook niet perfect afgehandeld.


Naast de diverse nieuwsberichten, zijn er op Drobe iedere maand ook berichten te vinden die meer ingaan op de achtergrond van het gebruik van RISC OS of de relatie van het besturingssysteem ten opzichte van bijvoorbeeld populaire websites. Deze maand is geen uitzondering, om een impressie te geven van de onderwerpen die aan bod (kunnen) komen worden in deze riscynieuws.net een aantal van dit soort berichten eruit gelicht. Op Drobe komen verschillende soorten achtergrondberichten voor, sommige zijn interessant en worden dan vaak wel opgenomen in riscynieuws.net, andere zijn dat niet en deze bereiken de lezer dan niet via de *Asterisk.

Zo wordt er in het bericht 'Click right on with RISC OS' ingegaan op de manier waarop de grafische gebruikersinterface onder de WIMP is opgezet. Zoals de lezers van riscynieuws.net wel weten wordt iedere RISC OS computer geleverd met een 3-knops muis, dat is niet voor niets want deze 3 knoppen worden ook echt gebruikt. De linker muisknop, die onder RISC OS ook wel 'SELECT' (of in het Nederlands 'KIES') genoemd wordt, heeft eenzelfde functie als bij alle andere besturingssystemen. De middelste, of 'MENU', muisknop geeft het menu van het venster of de applicatie, vanwege het feit dat er onder de WIMP geen menubalken aanwezig zijn is deze muisknop ook heel snel bekend onder de gebruikers van de desktop.

De rechter muisknop is echter een stuk minder bekend onder veel gebruikers, deze knop - die door het leven gaat als 'ADJUST' of 'PAS AAN' - heeft echter een aantal speciale functies die het gebruik van de desktop enorm kunnen veraangenamen. De functionaliteit achter deze knop is ook uniek voor RISC OS en is eigenlijk op geen enkel ander besturingssysteem terug te vinden. Het artikel op Drobe gaat in op het gebruik van de rechter muisknop en diverse andere handige trucjes die mogelijk zijn in de desktop.

 

Er zijn echter ook berichten die minder interessant zijn voor de Nederlandse RISC OS gebruikers, tot deze berichten behoort bijvoorbeeld 'Show your love for RISC OS on Facebook'. Dit bericht geeft aan hoe RISC OS gebruikers op Facebook kenbaar kunnen maken dat ze iets anders gebruiken als Windows of Mac OS X op hun systeem.

Naast de meer interessante achtergrond artikelen en de minder interessante achtergrond artikelen worden er op Drobe ook artikelen gepubliceerd die voor niet-Britten geheel oninteressant zijn, hierbij gaat heet bijvoorbeeld om 'Qercus columnist soldiers on after blog storm'.

Zoals wel te zien is, bevat Drobe diverse interessante maar ook oninteressante berichten die in riscynieuws.net geheel niet aan bod komen. Voor lezers die meer willen dan alleen de berichten zoals die in riscynieuws.net aangehaald worden kan het dus lonend zijn om zo af en toe www.drobe.co.uk in hun browser in te tikken...


Zoals alle lezers wel weten heeft de geschiedenis van Acorn een grote wending gemaakt bij het uitbrengen van de BBC Micro computer. Hoewel het niet met dit systeem begonnen is, heeft de BBC er wel voor gezorgd dat Acorn een grote speler geworden is in het Verenigd Koninkrijk. Dat dit systeem nog niet helemaal vergeten is, dat blijkt wel uit het feit dat ook het historische 8-bit Acorn nieuws aan bod komt op Drobe, hoewel er vrijwel altijd wel een modern tintje aan gegeven wordt.

Zo is op Drobe te lezen dat er een website opgezet is die tot doel heeft om weer nieuwe 8-bit BBC spelen te gaan publiceren, hiermee wordt een trend gevolgd die bij andere 8-bit computers ook reeds ingezet is - namelijk het uitbrengen van nieuwe software voor 8-bit systemen uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw.

In het artikel is te lezen dat men hoopt dat men uiteindelijk over zou kunnen gaan om de spelen op disk uit te kunnen brengen, met daarbij een echte handleiding (en verpakking) zoals in het verleden ook gebeurt is toen de 8-bit systemen nog de boventoon voerden.


En zo zijn we weer aan het eind van een gevarieerde riscynieuws.net gekomen, met daarin aandacht voor zowel 32-bit als 8-bit nieuws - waarbij het overigens vaak bij het melden van nieuws blijft, als er programma's ter sprake komen is uitproberen er vaak niet bij. Dit is ook de tweede keer dat nummer 4 van deze jaargang van riscynieuws.net uitkomt, zoals ik net ontdekte - qua nummering wordt het er dit jaar dan ook niet echt beter op ...

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaardeerde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis