Big Ben Club CD 6

door Rob Brand

Een goede traditie moet je in ere houden.

Dus twee jaar na de laatste Big Ben Club CD is het zo langzamerhand weer eens tijd voor een nieuwe. Een dubbele dit keer: een CD met de zo langzamerhand gebruikelijke inhoud vergelijkbaar met de vorige CD's. En nieuw dit jaar: een DVD met de scans van alle papieren *Asterisk-en. Daarover meer door Henri Derksen in een ander artikel.

Net als de vorige keren is deze CD samengesteld door Kees Grinwis, met medewerking van Peter van den Berg, Bob Brand, Charles Deckers, Henri Derksen, Johan Kruize, Court Smit en Dick Tanis.

Net als de voorgaande keren (zie de artikelen in *Asterisk 20.05 [mei 2002] voor CD 3 en *Asterisk 22.05 [mei 2004] voor CD 4 en *Asterisk 24.05 [mei 2006] voor CD 5 was het ook dit keer weer een proces van hard werken. Henri Derksen heeft bijvoorbeeld alle papieren *asterisk (en *Asterix voor de eerste jaargang) ontniet en door de scanner gehaald in een copyshop bij hem in de buurt. De overige medewerkers hebben verder o.a. de index van alle *Asterisk bijgewerkt met de digitale jaargangen. Het is nu dus mogelijk om alle artikelen die ooit in een *Asterisk verschenen makkelijk terug te vinden en (zowel voor de jongere leden als voor degenen die de papieren versies niet meer hebben) deze artikelen ook weer eens door te lezen.

De bijgewerkte indexen zijn door Kees Grinwis weer in handige HTML versies gegoten zodat er makkelijk in gezocht kan worden. Maar ook CSV en Eureka versies zijn er weer.

Tegelijkertijd is er hard gezocht naar de nieuwste en laatste versies van de free- en shareware die op de vorige CD's stonden en naar nieuwe software die ook nuttig is voor de clubleden. Tsja... we weten allemaal hoe de RISC OS wereld zich momenteel ontwikkeld. Enerzijds waren daar enkele „missing links”: websites van wat we ondertussen als oude vertrouwde RISC OS ontwikkelaars zijn gaan beschouwen zijn verdwenen. Of ze blijken na enig speurwerk alleen maar verhuisd of naar een „reddings site” overgebracht te zijn. Dus de software is er nog, maar geen verdere ontwikkeling. Anderzijds is het ook hoopvol dat sommige software nog wel degelijk verder ontwikkeld wordt. Van sommige programma's is de versie op de CD nog op de sluitingsdatum toegevoegd.

Dit resulteert in testversies (release candidates) van de CD en DVD die weer uitgebreid getest worden voordat ze geperst worden. Op die manier kunnen foutjes nog even gladgestreken worden. Dit proces is op het moment van schrijven nog aan de gang.

Wat staat er dit keer op?

Op Big Ben Club CD 5 was alles gewoon te benaderen via de RISC OS filer en dat geldt natuurlijk ook weer voor CD 6. Maar er zit ook weer een HTML interface die je kunt starten door applicatie !InhoudCD6 te starten. Deze applicatie kijkt of er al een versie van David Pilling's SparkFS en een browser aanwezig zijn. Zo niet, dan start !InhoudCD6 een read only1 versie van SparkFS voor degenen die niet de volledige versie hebben van dit programma. En het start ook een file only&nbpsp;2 versie van de browser Fresco voor mensen die geen browser hebben op hun systeem. De read only versie van SparkFS wil alleen runnen vanaf een CD met de naam BIGBENCD6 en is speciaal voor de CD beschikbaar gesteld door David Pilling.

De functies van de HTML interface zijn te gebruiken met deze twee programma's, maar een volledige versie van Fresco (2.13) of NetSurf 1.2 is aan te bevelen. Deze laatste staat ook op de CD. De HTML interface probeert de RISC OS filer interface te imiteren: het sluit-ikoontje op de ,titelbalk' in de window zelf sluit dat venster en opent het voorgaande. Het resize-ikoontje probeert de directory waar de files in staan te openen in een gewone filer window.

De DVD is een ander verhaal. Hiervoor heb je om te beginnen natuurlijk een DVD drive nodig in je machine. (Of een externe USB drive voor een A9Home.) En om het ook te lezen heb je dan RISC OS 5 voor Iyonix of RISC OS Select, Adjust of Six nodig voor een RiscPC. Voor RISC OS 4 is het verder nodig om ook CDROMFS van Warm Silence Software 3 aan te schaffen. Maar ook voor RISC OS Select, Adjust, Six en 5 (Iyonix) kan dit programma het lezen van DVD's enorm verbeteren.

Mensen zonder DVD drive zijn derhalve helaas aangewezen op bijvoorbeeld een PC of Apple Mac met DVD drive. Als dat niet lukt zijn er vast familieleden, vrienden, buren, kennissen of een computer op het werk waarmee het moet lukken om de DVD te lezen.

Het lezen van de gescande *Asterisk-en onder RISC OS.

Het scannen van documenten levert grote bestanden op, of bestanden met een vorm van interne compressie die dan voor het bekijken door de bijbehorende viewer moeten worden uitgepakt. De scans van de oude *Asterisk-en zijn in JPEG en PDF formaat op de DVD gezet. Maar omdat ze zo groot zijn, of zo groot worden na uitpakken, is het bekijken onder RISC OS een zaak van zeer lange adem. Met het bij de meeste RISC OS-ers bekende programma !PDF duurt het vele minuten op een Iyonix om een pagina zichtbaar te maken en op een RiscPC hebben we het op een gegeven moment maar afgebroken.

Maar er is een (ook traag, maar werkend) alternatief in de vorm van GView en GhostScript. GView is een viewer voor PostScript en PDF die GhostScript op de achtergrond gebruikt om de pagina op te bouwen. Beide progamma's staan op de CD. Als je het niet erg vindt dat je de computer een paar minuten niet kunt gebruiken dan kun je het bekijken nog een beetje versnellen door GView te configureren om GhostScript single-tasking te laten werken.

Maar voor het snelste resultaat ben je helaas toch op „een andere” computer aangewezen.

Inhoud.

De hele inhoud beslaat uit:

We hopen dat jullie weer veel plezier zullen beleven aan deze CD en DVD.
Namens alle medewerkers, Bob Brand.


1
Deze versie van SparkFS kan alleen uitpakken. Om files te comprimeren, dus in te pakken, is de volledige versie van SparkFS nodig die hier te koop is. Maar op de CD staan diverse freeware programma's waarmee je files kunt comprimeren.
2
Deze versie van Fresco kan alleen files tonen. Je kunt er dus niet mee op het Internet surfen. Maar op de CD staan diverse browsers waarmee dat wel kan (in directory $.Software.Internet.Browsers). Deze versie van Fresco is echter klein genoeg om nog op een Archimedes, A5000 of vergelijkbare machine met ARM3 (of zelfs ARM2) en minimaal 4MB aan geheugen gebruikt te kunnen worden.
3
Dit is een commerciëel produkt dat daarom dus niet met deze CD meegeleverd wordt. Meer informatie vind je hier.