Big Ben Club DVD-Rom 6

door Henri DerksenDeze bevat:

BBClub DVD1 bevat ook een ISO image van BBClubCD6, gereed om op een CD-R te (laten) branden.

Waarom deze opzet:

De omvang van het digitale resultaat van het scannen van de papieren *ASTERISKen is dusdanig dat zelfs in gecomprimeerde vorm (PDF) 3 CD-Roms gemaakt zouden moeten worden, terwijl er maar budget voor 1 is. Daarnaast is het vrijwel zeker dat een geperste DVD nagenoeg hetzelfde kost als een geperste CD-Rom. Massaal CD-R's branden is vaak zelfs duurder dan geperst en ook veel onbetrouwbaarder zoals in het begin ooit is gebleken, vandaar de keuze voor geperste exemplaren.

Zeer veel mensen hebben reeds een of meer machines voorzien van een DVD-Rom-drive, zeker in de Windows wereld. Dat zijn in ieder geval veel gebruikers met nieuwere Windows PC's en laptops, al dan niet met ook Virtual Acorn RiscPC er op. Indien geen DVD-rom drive in een van de computers van een lid aanwezig is, dan is er meestal wel iemand in de familie- vrienden- en kennissen-kring te benaderen die wel een DVD-Rom-drive en ook een CD-brander (in een) heeft. Die persoon kan dan voor het clublid met behulp van de ISO-image van BBCLub CD-Rom 6, die ook apart op BBClub DVD6 staat, een CD-R branden. Het clublid moet dan wel een machine hebben met een CD-R-speler die naast geperste CD-Roms ook gebrande CD-R's kan lezen, d.w.z. een speler die sneller is dan 30 maal. 40x, 48x en 52x spelers kunnen dat vrijwel altijd. Oudere CD-spelers van b.v. 2x, 4x, 8x, of 12x kunnen vaak geen CD-R's lezen.

Bronbestanden:

De DVD-Rom6 is met vrijwel elke DVD-Rom-speler in computers leesbaar, maar vaak niet met die DVD-speler die aan de TV hangt voor het afspelen van films en MP3 bestanden.

De bronbestanden (TIFFs) worden bij de softwareservice (KG en HD) bewaard, en zijn op verzoek en tegen betaling van de media- en porto-kosten en een bijdrage in de kosten van conversie-apparatuur geheel of gedeeltelijk verkrijgbaar, al naar gelang wat men wenst.

De tekstbestanden met machinetaal en basic listings kan men zelf exporteren vanuit de *.PDF versies indien men zelf een DVD-Rom-drive in z'n machine heeft.
Of anders weer dat bekende familielid, die vriend of kennis benaderen. Helaas kan de geOCRde tekst vrijwel nooit helemaal foutloos zijn. De redactie van DVD6/CD6 aanvaard daarom geen enkele aansprakelijkheid voor welke fouten in de DVD of CD dan ook.
Dus als bijvoorbeeld uw computer in rook opgaat omdat een programma uw SCSI-kaart veelvuldig aanspreekt, dan kunt u de Big Ben Club of de samenstellers niet aansprakelijk stellen!

Vragen en opmerkingen over DVD6/CD6 kunt u stellen aan Henri Derksen, die zonodig de hulp van Kees Grinwis inroept.

Veel plezier met de gecombineerde Big Ben Club DVD-Rom 6 / CD-Rom 6.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen.